Erhvervsvision 2030


Slagelse Erhvervsråd og Slagelse Erhvervscenter stod sammen, da Comwell Klarskovgaard tirsdag den 26. april lagde hus til en stor erhvervskonference. Der skulle gives retning til Erhvervsvision 2030, og der blev lagt op til, at det var en fælles opgave og til at deltagerne skulle engagere sig. 120 deltagere, der dækkede områder som uddannelse, erhvervsliv, kommune, offentlig forvaltning og kultur, bød ind med gode ideer til den nye erhvervsstrategi.

I erhvervsstrategien arbejdes der med flere mål, som blev drøftet i grupper:

  • sikre en national førerposition, når det gælder sagsbehandling
  • skabe et stærkt samarbejde mellem det offentlige og det private
  • sikre rammerne for grøn omstilling
  • sikre gode vilkår for de erhvervsdrivende
  • øge rekruttingsindsatsen og sikre arbejdskraft
  • forbedre folkesundheden

Flere temaer kom igen i løbet af dagen: behov for tværgående samarbejde, forbedring af sagsbehandling, stolthed og ejerskab, bosætning, det gode liv og attraktivitet, udvikling af kulturlivet, sørge for de rette boliger, langsigtede planer for grunde til erhverv, fælles identitet på tværs i kommunen, …

Formand Louise Lecanda: “Det er virkelig godt at se, at der er så stor opbakning til at se strategiarbejdet som en fælles opgave, og at flere virksomheder deltog og bidrog med nyttige input. I Slagelse Erhvervsråd vil vi følge strategiarbejdet tæt og arbejde for, at vi kommer til klare mål og ikke mindst handlinger til gavn for erhvervslivet. Gå fra ”bord til jord”, om man så må sige”.