Få tilskud til din virksomhed


Slagelse Erhvervscenter

Slagelse Erhvervscenter hjælper gerne med at finde de rigtige tilskuds- eller fondsmidler. Kontakt f.eks. Erhvervskonsulent Mette Reindahl Andersen på mettea@slagelseerhvervscenter.dk. Aktuelt foreslår Mette at være opmærksom på disse tre:

Klimaklar Produktionsvirksomhed: Industriens Fond og Dansk Industri står bag Klimaklar Produktions-virksomhed, som er et program, der skal være med til at accelerere grøn omstilling og CO2-reduktion blandt alle danske produktionsvirksomheder. Virksomhederne får et komplet digitalt læringsforløb med grundlæggende viden om klimaberegninger, så de selv kan skabe sig det indledende overblik over CO2 udledninger fordelt på scope 1, 2 & 3 på virksomhedsniveau.  https://www.danskindustri.dk/klimaklar-produktionsvirksomhed

GCO: Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder. I forløbet Grøn Cirkulær Omstilling skabes et overblik over dit ressourceforbrug og klimaaftryk, gennem et bæredygtigt bundlinjemåleværktøj.  https://cleancluster.dk/tilbud/groen-cirkulaer-forretningsplan/

Spar Energi: Private virksomheder inden for de fleste brancher kan søge tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne afhængigt af virksomhedens størrelse. https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud

Landudvikling Slagelse (LAG Slagelse)

Landudvikling Slagelse støtter udviklingsprojekter i landområderne inden for Slagelse Kommune (uden for Slagelse by) med EU-midler. Der gives op til 50% i støtte direkte til virksomheder til f.eks. udvikling af prototyper, etablering af en produktionsenhed og andre udviklingsprojekter, f.eks. til renovering, materialer, maskiner, markedsføring, konsulenthjælp og projektansættelse. På grund af ny programperiode er der først åbent for ansøgninger i starten af 2023, men man kan allerede nu kontakte sekretariatet for vejledning.

BREXIT-midler. I august vil der blive åbnet en særlig kompensationspulje for virksomheder, der har lidt tab på grund af BREXIT, f.eks. hvis en virksomhed har skullet finde ny afsætningsmarkeder. Der gives min. 400.000 kr. i støtte, f.eks. til omstilling eller udvikling af virksomheden. Beløbet kræver ikke medfinansiering. Ansøgningsfristen er meget kort, så hold øje med Landudvikling Slagelses hjemmeside/Facebook.

Landudvikling Slagelse

Erhvervshus Sjælland

Erhvervshus Sjælland har en god, tematiseret oversigt over forskellige puljer med kontaktinformationer på medarbejdere, der kan vejlede i de enkelte puljer. Emnerne er f.eks. digitalisering, innovation, grøn omstilling og eksport. Erhvervshuset holder også jævnligt kurser.

Tilskud der styrker din virksomhed | Erhvervshus Sjælland (ehsj.dk)

SMV:Vækstpilot: Aktuelt er der webinar om SMV:Vækstpilot den 24. august. Igennem denne pulje kan man ansætte en vækstpilot ( en ledig uddannet – fra faglært til akademiker) i op til 6 mdr. med 50% i tilskud til lønomkostninger. SMV:Vækstpilot – Hør nærmere om puljen | Erhvervshusene (nemtilmeld.dk)

SMV:Vækstpilot | Virksomhedsprogrammet

SMV:Digital: Den 24. august er der webinar om en ny pulje, hvor man kan få 25.000 kr. til privat rådgivning indenfor digital omstilling eller e-handel.

SMV:Digital Classic infowebinar om rådgivningsvoucher på 25.000 kr. (smvdigital.dk)

Cases | SMV:Digital (smvdigital.dk)

Region Sjælland/Regional Udvikling

Fondskontoret i Region Sjælland rådgiver normalt ikke virksomheder, men har du en projektide inden for f.eks. sundhed, uddannelse eller bæredygtighed, eller et projekt med nogle samarbejdspartnere inden for områderne, kan du få vejledning her. Det er også muligt at tilmelde sig Forum for Projektudvikling, hvor der løbende afholdes arrangementer om fundraising inden for de nævnte emner.

Fondskontoret – Region Sjælland (regionsjaelland.dk)

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

I 2023 opstartes en ny programperiode for EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond. Man kan endnu ikke søge, men et par af hovedemnerne bliver digitalisering og grøn omstilling. Der er tale om større projekter med relativt store projektbudgetter.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (erhvervsfremmebestyrelsen.dk)

Industriens Fond

Industriens Fond støtter projekter, der styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Der lægges vægt på, om projektet falder ind under et eller flere af fondens fire strategiske temaer: bæredygtig produktion, cybersikkerhed, udvikling og anvendelse af nye teknologier samt internationalisering.

Hvad støtter Fonden | Industriens Fond | Viden former fremtiden

Teknologiudvikling.dk

På teknologiudvikling.dk finder du en portal, hvor du kan finde flere støtteordninger, der relaterer til teknologi. Der er også forretningsudviklere, der hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte til teknologiske forsknings- og udviklingsprojekter.

Find de rigtige tilskudsordninger i Danmark og EU (teknologiudvikling.dk)