DI’s undersøgelse for 2022


DI måler hvert år erhvervsvenligheden i landets kommuner ved at spørge virksomhederne selv om, hvad de synes. Nu er resultatet der. Slagelse Erhvervsråd finder det positivt, at Slagelse Kommune går 11 pladser frem i forhold til 2021, men en placering som nr. 68 i hele landet giver stadig plads til forbedring.

Bundplacering på landkortet

Fra plads nr. 79 til 68 er et skridt i den rigtige retning, men når man sammenligner med kommunerne omkring os, har vi en bundplacering (Sorø 47, Kalundborg 43, Næstved 49, Ringsted 32 og Holbæk 62).

Formand for Slagelse Erhvervsråd, Louise Lecanda siger: ”Det er ikke godt, at vi ikke står bedre i en tid, hvor det kan være en udfordring at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og hvor kommunen i den grad har brug for at signalere, at Slagelse kommune er et attraktivt sted et etablere sig som virksomhed. I kategorien Overordnet erhvervsvenlighed ligger kommunen stort set på samme plads som sidste år, med en 82. plads. Da denne kategori afspejler de adspurgte virksomheders generelle tilfredshed med indsatserne for erhvervslivet og endnu vigtigere: om virksomhederne vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen, må det være et klart mål, at denne placering løftes betragteligt i de kommende år.”.

Infrastruktur og grøn omstilling i top – arbejdskraft i bund

De tre temaer, som Slagelse scorer højest på, er Infrastruktur og transport, Skatter gebyrer og erhvervsarealer og Grøn udvikling. At der ses positivt på infrastrukturen og transport er ikke overraskende og ligger helt i tråd med sidste års placering af det tema. Det understreger også vigtigheden af, at Slagelse Kommune virkelig får sat skub i udnyttelsen af vores ideelle, centrale placering og gode transportforhold i det hele taget.

Louise Lecanda fortsætter: ”Vurderingen af Grøn udvikling er rykket gevaldigt frem, og det er positivt, da det er ekstremt vigtigt, at vores lokale erhvervsliv er med helt fremme og er konkurrencedygtigt, når der skal tænkes i grønne løsninger. Det er et område i konstant udvikling, hvor der stadig er brug for vidensdeling og udvikling. Det er noget mange taler om, men der skal også handling til.”

En næsten sidsteplads har vurderingen af ”Arbejdskraft” fået – og med stort set samme placering som sidste år. Louise Lecanda: ”Ja, det taler jo næsten for sig selv, at her skal der sættes ind. Det er selvfølgelig ikke en udfordring, som Slagelse står alene med, men placeringen taler sit tydelige sprog. For dem som kender Slagelse kommune, er der en masse positive ting at trække frem, og Slagelses placering på landkortet har et stort potentiale til at danne rammerne om det gode liv for dem som bor her. Den historie skal vi have fortalt bedre. Rekrutteringsudfordringerne kræver mange indsatser, fx i forhold til uddannelse og bosætning mere generelt set. I det lys er det bekymrende, at placeringen i kategorien Uddannelse er faldet til en 62. plads i forhold til 29. plads i 2021.”.

Medlemmers holdning efterspørges

Slagelse Erhvervsråd bemærker, at kun 88 virksomheder i Slagelse har svaret på undersøgelsen, hvilket synes at være relativt få med de usikkerheder, der nu engang er forbundet med undersøgelser.

Louise Lecanda: ”Det kunne være oplagt at høre nogle flere vurderinger fra virksomhederne, så vi får et lidt mere nuanceret billede af virksomhedernes holdninger. Herunder også om der er forskel på, hvordan fx større og mindre virksomheder oplever erhvervsvenligheden i Slagelse. Og samtidig gerne med nogle uddybninger. Hvad er virksomhedernes udfordringer? Og har de måske nogle alternative løsningsforslag? I Slagelse Erhvervsråd vil vi gerne have fokus på at være de lokale virksomheders talerør, og derfor vil vi snart spørge vores medlemmer, som repræsenterer en bred vifte af virksomheder i kommunen, hvad de mener om udvalgte temaer i undersøgelsen.”

Du finder mere information på Dansk Industris hjemmeside: Lokal Erhvervsvenlighed 2022 – Dansk Industri

Der er også en PDF-udgave af resultaterne for Slagelse på denne side