Slagelse Erhvervsråd varetager dine interesser


Samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsudbud

Det lokale erhvervslivs konkurrenceevne styrkes

Samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsudbud er kort fortalt et forum, hvor kommune og erhvervsliv kan mødes og dele viden og erfaringer om kommunale udbud og andre offentlige udbud. Det skal medvirke til, at det lokale erhvervsliv er bedst muligt rustet i konkurrencen om offentlige udbud.

Repræsentanterne fra Slagelse Kommune får f.eks. tilbagemeldinger fra repræsentanterne for virksomheder om erfaringer med at søge udbud og om aktuelle udfordringer. Dermed kan man fra kommunens side hjælpe virksomhederne endnu bedre på vej omkring udbud, udbudsprincipper og redskaber til at søge udbud.

Bredt samarbejde

Udvalget hører under Erhvervs- og Teknikudvalget, og sekretærfunktionen står Slagelse Erhvervsråd for.

Som navnet siger, handler det i dette udvalg om at samarbejde. Det gør det jo ofte, når man nedsætter et udvalg, men det særlige i dette forum er, at man har sammensat en gruppe med flere forskellige repræsentanter for opgaver, der har med bygge- og anlægsudbud at gøre, både administration, politikere og virksomheder med forskellig indgangsvinkel. Den meget brede sammensætning giver en god, alsidig debat.

Niels Lien, som er bestyrelsesmedlem i Slagelse Erhvervsråd, har til daglig egen tømrervirksomhed og har været medlem af samarbejdsudvalget i flere år. Han siger: ”Jeg synes, at det er et vigtigt udvalg at være repræsenteret i. Her er der embedsmænd og politikere, som har indflydelse på den daglige drift, og det giver en god forståelse for, hvordan man arbejder i kommunen. F.eks. ville vi gerne have de lokale virksomheder mere på banen i forhold til lokale udbud. I den forbindelse havde vi en god snak med SK Forsyning, som kunne forklare, hvorfor det er svært at lave så små udbud, som de erhvervsdrivende i virkeligheden ønsker det.”

Niels fortsætter: ”Det betyder virkelig meget, at vi kan tale virksomhedernes sag. Vi kan være med til at sikre, at opgaver bliver håndteret på bedst mulig måde og ikke bare går i stå og bliver glemt.”

Socialt ansvar, rekruttering og grøn omstilling

De forskellige emner inden for udbud og bygge-anlæg, som udvalget drøfter, spænder bredt. F.eks. er der etableret en udbudsportal, Comdia, hvor man som virksomhed kan oprette sig og dermed få muligheden for at blive indbudt til en bygge- anlægsopgave, der udbydes af kommunen. Lige nu er der ca. 1150 registrerede virksomheder. Det skal gøre det nemmere for de lokale virksomheder at komme i spil til kommunens opgaver.

Rune Overlade fra Slagelse Kommune fortæller: ”Vi håber, at åbenheden omkring vores projekter giver alle muligheden for at byde sig til. Selvom der jo kun er en, der kan vinde en opgave, så oplever vi en god interesse for de projekter, som vi lægger op.”

Udvalget taler også om, hvordan man kvalitetssikrer byggeprojekter, eller hvordan man forbedrer samarbejdet mellem kommune, rådgivere og entreprenører. Aktuelt drøftes temaerne socialt ansvar i udbuddene og rekrutteringsudfordringer i virksomhederne. Og ikke mindst er grøn omstilling og bæredygtighed et centralt tema. Grøn omstilling kan være en måde at styrke virksomhedernes konkurrencedygtighed på, men de mange krav fra f.eks. EU kan også give virksomheder udfordringer, når udbud skal imødekommes.

Nuværende medlemmer:

 • Flemming Kortsen (Slagelse Kommune)
 • Rune Overlade (Slagelse Kommune)
 • Nicki Ottevig (Byrådet)
 • Ali Yavuz (Byrådet)
 • Per B. Madsen (Slagelse Erhvervscenter)
 • Henrik Birch (SK Forsyning)
 • Arne Juul (Boligselskaberne)
 • Niels Lien (Niels Lien ApS, Slagelse Erhvervsråd)
 • Pia Kimer Jacobsen (Skælskør Erhvervsforening, udpeget af Slagelse Erhvervsråd)
 • John M. Jensen (H.J. Huse, udpeget af Slagelse Erhvervsråd)
 • Anne Mette Christiansen (som sekretær, Slagelse Erhvervsråd)

Dertil kommer om kort tid endnu to medlemmer udpeget af Slagelse Erhvervsråd: Peter Frimann fra Arkitektfirmaet HS og Henrik Olsen fra Fazade ApS.

Udvalget mødes fire gange om året. Dertil kommer arrangementer og aktiviteter, som f.eks. en større udbudskonference på ZBC sidste år, som blev afholdt med stor succes.

Vidste du, at..

 • Slagelse Erhvervsråds bestyrelse består af 9 meget kompetente medlemmer, der på hver sin vis repræsenterer erhvervslivet, har fingeren på pulsen og taler virksomhedernes sag i forskellige sammenhænge?
 • Slagelse Erhvervsråd er repræsenteret i bestyrelsen for Slagelse Erhvervscenter?
 • Slagelse Erhvervsråd har været med til tage initiativ til Erhvervsvision 2030 og løbende deltaget i aktiviteterne?
 • Slagelse Erhvervsråd i udvalget LAR gør en indsats for at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutioner?
 • Slagelse Erhvervsråd er involveret i eller arrangerer aktiviteter, f.eks. oplæg, konferencer, Erhvervs Awards, Initiativpris, Nytårskur mm.?
 • Slagelse Erhvervsråd meget gerne hører fra dig, hvis du mener, at vi skal varetage en særlig opgave i forhold til interessevaretagelse for erhvervslivet inden for Slagelse Kommune?

Arrangementer i september

Slagelse Erhvervscenter afholder her efter sommerferien igen Business Brunch, som giver en god mulighed for at pleje netværket og få ny inspiration.

Business Brunch på SUK-festivalen i Slagelse

Torsdag den 8. september kl. 9.00. Borgmester Knud Vincents byder velkommen, og der er mulighed for at møde skoleledere fra kommunen med henblik på en snak om fremtidens faglærte arbejdskraft. Se invitationen her:

Business Brunch på SUK-festivalen – Slagelse Erhvervscenter

Business Brunch  – Nordicals Sjælland

Fredag den 30. september kl. 8.00. Nordcals Sjælland inviterer indenfor til en snak om det aktuelle marked for erhvervsejendomme, lovgivning m.m. Se invitationen her: Business Brunch hos Nordicals Sjælland – Slagelse Erhvervscenter