Indkaldelse til generalforsamling i Slagelse Erhvervsråd


Slagelse Erhvervsråd indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Korsør onsdag den 19. april 2023 kl. 16.30-18.30 med interessant besøg af folketingsmedlemmerne Frederik Vad og Morten Dahlin

Efter generalforsamlingen får vi besøg af Morten Dahlin og Frederik Vad, som kaster lys på den aktuelle erhvervspolitik og giver deres bud på fremtidsvisioner for erhvervslivet på Sjælland – med udfordringer og muligheder.

Morten Dahlin har været folketingsmedlem for Venstre siden 2019 og er valgt ind i Sjællands Storkreds. Siden folketingsvalget 2022 har han været politisk ordfører. Tidligere medlem afbyrådet i Greve Kommune. Derudover har han blandt andet være konsulent hos TDC Group og director hos GRACE Public Affairs.

Frederik Vad er nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra Slagelsekredsen. Han er til daglig næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget, og har ansvar for unges mistrivsel, ordblindhed/talblind og restgruppen. Tidligere var han Udviklingsansvarlig hos Træningsskolen TAMU.

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingentsatser for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Vedtægternes § 7 Generalforsamling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. marts 2023.

Efter generalforsamling og oplæg vil Slagelse Erhvervsråd være vært for et lettere traktement. Adressen er Glasværket i Korsør, Norvangen 3D Opgang D, 1. sal, 4220 Korsør. Tilmelding senest den 14. april til info@sler.dk.