Velafviklet generalforsamling i Slagelse Erhvervsråd


”Sammenhold gør stærk” kunne være det gennemgående tema for Slagelse Erhvervsråds årlige generalforsamling, som blev afholdt den 19. april på Glasværket i Korsør. Formand Louise Lecanda gav et par pejlemærker for det kommende års indsats, godt fulgt op af pep-talks ved politikerne Morten Dahlin og Frederik Vad om erhvervslivets udfordringer.

Formanden ser frem til mere samarbejde og at få virksomhederne frem i lyset

Helt i tråd med rammerne på Glasværket i Korsør, hvor virksomheder mødes, handlede Formand Louise Lecandas årsberetning i høj grad om fællesskab og sammenhold. Formanden ser bl.a. frem til med sin bestyrelse at være med til at forme den kommende erhvervsstrategi, som skal udarbejdes i det nye erhvervsservice-regi inden for Slagelse Kommune.

Hun lagde også op til et tæt samarbejde med og mellem medlemsvirksomhederne og lancerede et nyt tiltag: Erhvervsrådet vil invitere til medlemsarrangementer, som består i besøg på lokale virksomheder og som kobler udefrakommende gæster med lokale erfaringer. Ideen tager udgangspunkt i de ønsker, der kom ind til Nytårskuren. Det første arrangement er den 30. maj kl. 16.30, hvor Slagelse Erhvervsråd sammen med Lederne inviterer til arrangement på Skel.dk, hvor lokale erfaringer i ledelse krydres med oplæg af Jens Romundstad. (Mere information følger). Louise Lecanda opfordrede medlemmer til at give et praj, hvis de ønsker at være vært for et arrangement og invitere andre medlemmer indenfor.

Louise Lecanda præsenterede også planerne for en ny hjemmeside, som skal udbygges med funktioner, som giver medlemmerne mulighed for at markedsføre sig selv – både over for hinanden, men også som et vindue udadtil. Desuden kan medlemsvirksomhederne stå sammen og hjælpe hinanden, f.eks. ved at tilbyde hinanden gratis sparring inden for deres fagområde. Og så skal en ny Tilbudsbørs gøre det muligt for medlemmerne at sende gode tilbud og informationer til hinanden – for dem der måtte ønske det.

Louise Lecanda lagde vægt på vigtigheden af den positive og konstruktive adgang til tingene, men måtte dog dryppe lidt malurt i bægeret. Det er en udfordring, at der ikke er erhvervsjord nok, og at større virksomheder flytter til andre kommuner. Det bør der tages hånd om.

Udskiftning i bestyrelsen

Under generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen. Der blev takket for den mangeårige indsats til Niels Jørgensen fra Boesgaard Data og Alex Dreijer fra Fjerring. Stafetten blev givet videre til Ann Sofie Forssling fra Innofors i Gimlinge og Stine Rasmussen fra Smartos Telte i Skælskør.

Morten Dahlin og Frederik Vad ”stod sammen ”

Efter generalforsamlingen viste de to politikere Frederik Vad og Morten Dahlin, at man sagtens kan stå sammen og være enige om meget, selvom man repræsenterer fra hver sin blok. Temaet var udfordringer og muligheder for erhvervslivet på Sjælland.

Morten Dahlin lagde ud med at fremhæve udfordringen med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Han ser det som en socialpolitisk katastrofe, at der er så stor en gruppe af unge, der ikke laver noget, og der er et stort potentiale i at udnytte denne gruppe, påpegede han. Samtidig er det en udfordring, at mange af de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, ikke findes inden for landets grænser. At få udenlandsk arbejdskraft skal være lettere.

Uddannelsesniveauet nævnte han som udfordring nummer to. Der er for få, der får uddannelse, og der er for meget overakademisering, for mange i gymnasierne og universiteterne og for få faglærte. Mere attraktive uddannelsesmiljøer bør der også ses på.

Nummer tre udfordring var infrastruktur. Vi har været for dårlige til at gå sammen om infrastrukturprojekter og Sjælland er mere end København, sagde han.

Frederik Vad nævnte infrastrukturen som en udfordring og lovede at være proaktiv i forhold til at få etableret en ny tværmotorvej. Desuden skal den store ”potentialegruppe” i form af rigtig mange unge uden job eller uddannelse udnyttes. De unge skal fanges langt tidligere end nu, der skal tages hånd om virksomhedernes mulighed for at få kontakt til de unge, og man skal tænke mere i anvendelsesorienteret undervisning, var nogle af de mange pointer. Sidste tema, som Frederik Vad fremhævede var afbureaukratisering, som derefter indbød til debat i salen. Flere vil gerne frisættes: medarbejdere, kommuner, institutioner, borgere og skoler. Men hvordan skal det ske i praksis? Hvem tager mere ansvar?

Der kom naturligt nok ikke svar på alle spørgsmålene og udfordringerne, men de blev fulgt godt op af god snak blandt de fremmødte medlemmer under den efterfølgende tapas.