DI’s undersøgelse for 2023 – det går stødt fremad


Så er den der igen: Dansk Industris måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Baseret på statistik og på virksomhedernes egne vurderinger. Resultatet ventes hvert år spændt, for hvem vil ikke gerne ligge i top? Hvem vil ikke gerne tiltrække flere virksomheder? Undersøgelsen viser denne gang, at Slagelse Kommune går 6 pladser frem i forhold til 2022 med en placering som nr. 62. Det er et skridt i den rigtige retning, mener Slagelse Erhvervsråd.

Bundplacering på landkortet

Sidste år var Slagelse Kommune gået 11 pladser frem, og i år endnu 6 pladser til nu at ligge som nummer 62. Og selvom det er lidt en ”lillebror-placering” i forhold til kommunerne øst for os, er vi efterhånden i ”lige” selskab” med det øvrige Vestsjælland (Sorø 24, Kalundborg 55, Næstved 31, Ringsted 25 og Holbæk 71).

I kategorien Overordnet erhvervsvenlighed som afspejler de adspurgte virksomheders generelle tilfredshed med indsatserne for erhvervslivet og ikke mindst deres vilje til at anbefale andre virksomheder at etablere sig her, er kommunen gået fra en plads som nr. 82 til 69, hvilket er absolut et skridt i den rigtige retning. Virksomhedernes vurdering af jobcentrenes samarbejde med virksomhederne er også i fremgang.

Infrastruktur og uddannelse i top – arbejdskraft i bund

De temaer, som Slagelse scorer højest på, er Infrastruktur og transport samt Uddannelse. I forhold til uddannelse er der ligefrem sket et kvantespring fra en placering fra nummer 62 til 10, hvilket jo er en drømmeplacering, og forhåbentligt er det ikke kun baseret på nye statiske beregningsmetoder, som er med i denne omgang.

Endnu en gang skraber vi bunden i Slagelse Kommune, når vi taler placering i forhold til arbejdskraft. Når virksomhederne er blevet spurgt om hvad kommunen bør prioritere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet, er svaret meget klart: ”arbejdskraft”. Og placeringen taler også sit tydelige sprog: nr. 87 på ranglisten. Sidste år var det også en bundplacering, og dengang sagde Formand Louise Lecanda: ”Ja, det taler jo næsten for sig selv, at her skal der sættes ind. Det er selvfølgelig ikke en udfordring, som Slagelse står alene med, men placeringen taler sit tydelige sprog. For dem som kender Slagelse kommune, er der en masse positive ting at trække frem, og Slagelses placering på landkortet har et stort potentiale til at danne rammerne om det gode liv for dem, som bor her. Den historie skal vi have fortalt bedre.” Vi trækker citatet frem igen. Det kan sagtens siges en gang til.

Kun 89 adspurgte virksomheder

Endnu en gang må Slagelse Erhvervsråd bemærke, at det kun er et fåtal af virksomheder, der indgår i undersøgelsen, nærmere bestemt 89, hvilket synes at være relativt få, og inddragelse af flere virksomheder kunne bestemt være at anbefale. Men med forbehold for den usikkerhed, kan analysen dog give os et fingerpeg om, hvad der ligger virksomhederne på sinde og mindst være med til at skabe debat, så vi får et endnu stærkere lokalt erhvervsliv.

Man kan læse hele analysen på Dansk Industris hjemmeside: slagelse.pdf (danskindustri.dk)