Slagelse Erhvervsråds nytårskur 2024


Tankerne kunne godt lede lidt hen på Champagnegaloppen, da Slagelse Erhvervsråd forleden holdt Nytårskur for sine medlemmer. Propperne sprang lystigt i Parolesalen på Gardehusarkasernen, der bl.a. huser hesteeskadronen, som jo ellers har travlt i denne tid. Festligt og sagligt blev det endnu en gang med et alsidigt program med sidste nyt fra både obersten, borgmesteren, ministeren og formanden.

Obersten – Kasernen i en forandringstid

Vores gæster fik ved ankomsten til gardehusarkasernen prøvet kræfter med den nye adgangskontrol til kasernen. Efterfulgt af en ”netværksdrink” i officersmessen hørte vi fra første hånd om status for gardehusarerne, som jo har travlt med tronskiftet. Med glimt i øjet delte Oberst Jørn Christensen ud af sine personlige oplevelser i relation til Hendes Majestæt Dronning Margrethe, men fortalte også om planerne for gardehusarkasernen. Bl.a. kan vi til næste års nytårskur forvente en renoveret parolesal. Der skal også etableres et multinationalt divisionshovedkvarter på kasernen, og ellers var meldingen, at mange ting i øjeblikket er uklare – lige fra ceremonikalender til rammevilkår for de værnepligtige.

Borgmesteren – Enkelt, fokuseret, sammenhængende

Borgmester Knud Vincents havde de positive briller på i sin beretning om visionerne for 2024. Slagelse Kommune kommer ud af 2023 med et bedre resultat end forventet i budgettet, kommunen er på vej til at have 80.000 borgere, og man begynder at kunne se frugten af beslutninger, der er blevet taget.

En ny erhvervsstrategi er blevet vedtaget med blandt andet fokus på uddannelse, erhvervsarealer, turisme og offentlige arbejdspladser. Der skal lægges en plan for anlægsinvesteringer, det grønne og det bæredygtige skal speedes op, og virksomhederne inddrages. Desuden flytter Slagelse Erhverv til Dahlsvej i Korsør i midten af 2024. Enkelt, fokuseret og sammenhængende er nøgleordene for indsatsen.

Ministeren – Vi skal væk fra regeltyranniet

Minister Morten Dahlin kom susende ind ad døren og bidrog med et veloplagt og intenst oplæg. Lige så bredt som hans opgaveportefølje er (Minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde), lige så skarp og konkret var han med sine pointer. Erhvervspolitik på globalt plan bekymrer, og EU skal stå sammen f.eks. i forhold til statsstøtte af virksomheder.

Der skal tages hånd om iværksætteri: Danmark ligger dårligt i forhold til både antal af vækstvirksomheder og antal af børsnoteringer. For mange flytter vækstvirksomheder ud af landet. Vi har i Danmark Nordens højeste avance-beskatning. Lagerbeskatningen rammer visse iværksættere hårdt. Politisk loft over aflønning gennem medarbejderaktier er en udfordring.

Generelt var pointen, at vi skal bevæge os væk fra regeltyranniet og styrke skabertrangen og virkelysten, der opstår nedefra. Planloven og lovgivning om kystnærhedszonen er ofte for rigide og giver for mange udfordringer i landdistrikterne. Resultatet er bl.a., at vi går glip af investeringer fra investorer. De lokale byråd skal i højere grad i spil, når der skal tages beslutninger. Der er nok at tage fat i.

Formanden – Tilbageflytterne skal styrke erhvervslivet

Formand for Slagelse Erhvervsråd, Louise Lecanda, afrundede som sædvanligt årets nytårskur. Erhvervsrådet ser positivt på den nye erhvervsstrategi, som viser en vilje til at skabe dialog, tænke på tværs og i nye baner. Opgaven bliver nu at få omsat strategien til konkrete handlinger. Igen i år blev der i høj grad skelet til DI’s erhvervsvenlighedsanalyse og Louise Lecanda pointerede, at analysegrundlaget i høj grad bygger på statistik og opfordrede til at arbejde mere med imagepleje og få de gode historier frem. Der bør også arbejdes mere med fastholdelse og tiltrækning af unge og attraktive tilbud, der rækker ud over selve uddannelserne. Med afsæt i Eva Mærsks forskning talte Louise Lecanda om ”bliverne” og ”tilbageflytterne”. Vi skal bl.a. tænke i langvarig indsats, så folk flytter tilbage på baggrund af de tidligere gode oplevelser. Slutteligt mindede Louise Lecanda om, at interessevaretagelse er Slagelse Erhvervsråds fornemmeste opgave og opfordrede virksomhederne til at tage kontakt til bestyrelsen, hvis man ønsker at få taget emner op. Læs hele talen her: