Slagelse Erhvervsråd holder generalforsamling den 24. april


Danmarks økonomiske situation – blød landing eller hård krise? 

Kom og hør TV2s finansanalytiker Ole Krohn, give sit bud på rigets økonomiske tilstand.

Dansk økonomi har været igennem en hård tid med corona-nedlukning og inflations-krise. Men hvor står dansk økonomi egentlig lige nu, efter at inflationen er kommet pænt ned? Kan vi se frem til en blød landing, og er der andre virksomheder end Novo Nordisk, der er gode til at tjene penge? Danmarks største udfordring i de kommende år er mangel på arbejdskraft – er de nuværende indgreb nok, eller skal der mere til, hvis det danske samfund ikke skal sande til? Hvilke planer har regeringen for at sikre nok arbejdskraft? …

Forinden Ole Krohns oplæg lægger vi ud med generalforsamling og et par ord fra vores vært, Direktør for Envafors, Jan Østerskov, som giver os en kort introduktion til Envafors og fortæller om, hvad der rører sig i virksomheden i øjeblikket.

Dagsorden for generalforsamling:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
Fastlæggelse af kontingentsatser for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Vedtægternes § 7 Generalforsamling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Louise Lecanda i hænde senest 15. marts 2024.

Efter generalforsamling og oplæg, ca. kl. 18.30, vil Slagelse Erhvervsråd være vært for et lettere traktement.

Tid og sted

Den 24. april kl. 16.30-18.30 med efterfølgende spisning. Envafors, Nordvej 6, 4200 Slagelse. Parker evt. i gården ved Fabriksvej 1-3 eller ved STARK. Tilmeldingsfrist den 18. april. Tilmelding her på hjemmesiden under “Arrangementer”.