Slagelse Erhvervsråd

Slagelse Erhvervsråd

For at drive en sund og konkurrencedygtig virksomhed, er der behov for gode rammevilkår, adgang til den rigtige arbejdskraft og et godt uddannelsesmiljø. Det er også helt afgørende, at der er en moderne infrastruktur, og at kommunen er et attraktivt sted at bosætte sig, både med hensyn til arbejde, handel, kultur og uddannelse.

Ingen ved bedre hvilke, behov erhvervslivet har, end virksomhederne selv. Derfor har vi også brug for din stemme og støtte, når udviklingen af vores kommune fastlægges. Slagelse Erhvervsråd er den bedste garanti for, at erhvervslivets stemme bliver hørt.

Slagelse Erhvervsråd er en 100% medlemsstyret og selvejende organisation, og med medlemmer inden for alle brancher. Med en klar vision, store ambitioner og stærk identitet, arbejder vi målrettet på at sikre de bedste rammebetingelser for udvikling og vækst i den enkelte virksomhed og for erhvervslivet i hele Slagelse Kommune.

Det er i alle virksomheders egen interesse, at vi har et stærkt erhvervsråd, som kan tale erhvervslivets sag og sikre en erhvervsvenlig udvikling i Slagelse Kommune. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre alle virksomheder til, at melde sig ind i Slagelse Erhvervsråd. For kun sammen står vi stærkt.

”Sammen sikre vi indflydelse til gavn for erhvervslivet”