Slagelse Erhvervsråd

 

Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er fx oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mail, CPR-nummer, lønforhold, uddannelse mm.

Indsamling af personoplysninger
Slagelse Erhvervscenter indsamler og behandler persondata, inden for persondatalovens og persondataforordningens bestemmelser. Behandling af persondata sker kun med samtykke fra de involverede medlemsvirksomheder og personer. Slagelse Erhvervsråd behandler ikke persondata til andre formål end de, som anses relevant for rådets drift. Vi opbevarer derfor kun persondata, der anses for relevant enten driftsmæssigt eller i historisk henseende.

Korrespondance
Henvendelser til Slagelse Erhvervsråd gennem eksempelvis e-mail, vil kun blive gemt hvis det anses som relevant for driften. Ønsker du ikke, at vi opbevarer dine oplysninger, bedes du informere os om dette.

Sikkerhedspolitik
Slagelse Erhvervsråd sikrer beskyttelsen af personlige oplysninger, ved at alle fysiske dokumenter er i aflåst rum, og at elektroniske dokumenter kun kan tilgås med adgangskode.

Adgang til egne oplysninger samt proces for aktindsigt
Når vi indsamler oplysninger om et individ, har vedkommende ret til at få indsigt i de indsamlede oplysninger. Ligeledes har vedkommende ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling samt få rettet, korrigeret eller slettet personoplysninger, hvis dette findes nødvendigt.

Ret til at klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datilsynet.dk.

Spørgsmål rettes til vores sekretær Anne Mette Christiansen på info@sler.dk.