Generalforsamling i Foreningen til fremme af den Sjællandske Tværmotorvej

Den 30. april kl. 17.00 afholdes ordinær generalforsamling i Foreningen til fremme af den Sjællandske Tværmotorvej.

Det foregår i Kalundborg Havns lokaler, Baltic Plads 2 i Kalundborg

Forud for generalforsamlingen inviterer Kalundborg Havn på en spændende rundvisning til de mange spændende udviklingsområder på havnen. Efter generalforsamlingens afholdelse byder Kalundborg Havn på et let traktement. Du bedes ved tilmelding angive, om du ønsker at deltage i hhv. rundvisning, generalforsamling og traktement.

Tilmelding foretages på mail til: tigabi@naestvederhverv.dk – senest den 28. april 2024.

Dagens program ser således ud:

Kl. 16.00-17.00: Rundvisning på Kalundborg Havn (Bustur)
Kl. 17.00-18.00: Ordinær generalforsamling
Kl. 18.00-19.00: Kalundborg Havn er vært ved at let traktement og networking.

Dagsorden for Generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af foreningens regnskab
  4. Godkendelse af bestyrelsens fastsættelse af kontingent for det kommende år samt gennemgang af budget for kommende år til orientering
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 8
  7. Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år)
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Se i øvrigt mere information i nyhedsbrevet herunder.

Bemærk: Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse på mail: jol@stcfragt.dk eller rhs@naestvederhverv.dk

På vegne af bestyrelsen

Rasmus Holst-Sørensen

Direktør

Dato

apr 30 2024
Expired!

Tid

17:00 - 19:00
Kategori
QR Code