Generalforsamling i Slagelse Erhvervsråd

Foto: Per Morten Abrahamsen

Danmarks økonomiske situation – blød landing eller hård krise?

Kom og hør TV2s finansanalytiker Ole Krohn, give sit bud på rigets økonomiske tilstand.

Dansk økonomi har været igennem en hård tid med corona-nedlukning og inflations-krise. Men hvor står dansk økonomi egentlig lige nu, efter at inflationen er kommet pænt ned? Kan vi se frem til en blød landing, og er der andre virksomheder end Novo Nordisk, der er gode til at tjene penge? Danmarks største udfordring i de kommende år er mangel på arbejdskraft – er de nuværende indgreb nok, eller skal der mere til, hvis det danske samfund ikke skal sande til? Hvilke planer har regeringen for at sikre nok arbejdskraft? …

Forinden Ole Krohns oplæg lægger vi ud med generalforsamling og et par ord fra vores vært, Direktør for Envafors, Jan Østerskov, som giver os en kort introduktion til Envafors og fortæller om, hvad der rører sig i virksomheden i øjeblikket.

Dagsorden for generalforsamling:
1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

4.      Fastlæggelse af kontingentsatser for det kommende år

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

7.      Valg af bestyrelsessuppleanter

8.      Valg af revisor

9.      Eventuelt

 

Vedtægternes § 7 Generalforsamling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. marts 2024.

Efter generalforsamling og oplæg, ca. kl. 18.30, vil Slagelse Erhvervsråd være vært for et lettere traktement.

 

Sted:

Envafors, Nordvej 6, 4200 Slagelse. Parker evt. i gården ved Fabriksvej 1-3 eller ved STARK

Sidste frist for tilmelding af hensyn til forplejning : 18. april 2024

Dato

apr 24 2024
Expired!

Tid

16:30 - 19:30

Lokation

Envafors
Nordvej 6, 4200 Slagelse
QR Code