Slagelse Erhvervsråd

Bliv medlem allerede i dag

Gennem sit virke opfylder Slagelse Erhvervsråd en vigtig mission, som erhvervslivets erhvervspolitiske talerør. Det er medlemmerne, der er fundamentet for vores arbejde, og som giver styrke i dette arbejde. Som medlem af Slagelse Erhvervsråd er du med til at sikre, at erhvervslivet har en samlet og stærk stemme.

Under mottoet ”sammen om et aktivt erhvervsliv” samler vi hele erhvervslivet i Slagelse Kommune. Vi går aktivt ind i debatten, og samarbejder med Kommunen og en række erhvervs-, uddannelses- og interesseorganisationer om at skabe et dynamisk og innovativt erhvervsklima i Slagelse Kommune.

Slagelse Erhvervsråd er en forening med medlemmer inden for alle brancher. Med en klar mission, store ambitioner og stærk identitet, arbejder vi målrettet på at sikre de bedste betingelser for udvikling og vækst i den enkelte virksomhed og for erhvervslivet i hele Slagelse Kommune.

Det årlige kontingent er på 1.000 kr. for virksomheder op til og med 10 ansatte, og 2.000,- kr. for virksomheder med mere end 10 ansatte. Som medlem af Slagelse Erhvervsråd, kan du deltage i vores spændende arrangementer, hvor du får rig mulighed for at give din mening til udtryk, samt at netværke med erhvervsrådets mange medlemmer. I 2018 og 2019 afholder vi følgende arrangementer:


Sådan gør du

Skriv en mail til vores sekretær Kim Bøhmert på kb@sler.dk med følgende informationer: Firmanavn, CVR, adresse, kontaktperson med mail og telefon, antal ansatte og web adresse

Ønsker du at vide mere omkring Slagelse Erhvervsråd, er du selvfølge velkommen til at ringe eller skrive til os, ligesom vi også gerne aflægger dig et besøg. Du kan læse mere om erhvervsrådet på www.sler.dk

Med venlig hilsen

Slagelse Erhvervsråd 

Formand Helge Poulsen