Slagelse Erhvervsråd

Formandens beretning

24/04 2018

Det er utroligt dejligt at se en så stor opbakning til erhvervsrådets generalforsamling. Det er godt, at I er her, fordi rådet og erhvervslivet i kommunen har brug for støtten. Der er mange udfordringer fra forskellige sider, som det også vil fremgå af beretningen.

Da jeg på sidste års generalforsamling varslede, at det muligvis var den sidste generalforsamling i rådet, ja så var det faktisk planen. I løbet af foråret var der dannet en arbejdsgruppe med deltagelse af medlemmer fra bestyrelserne i rådet og i erhvervscentret. Meningen med arbejdsgruppen var, at der skulle evalueres på erhvervscentrets organisation med henblik på at skabe den bedste fremadrettede løsning.

Dette arbejde blev færdigt lige efter sommerferien, hvor en glad formand for erhvervscentrets bestyrelse for politikerne kunne fremlægge en anbefaling af en fremtidig struktur for centret.

Den anbefalede model var enstemmigt godkendt i erhvervsrådets bestyrelse og tilsvarende i erhvervscentrets bestyrelse. Der var således opbakning fra både rød og blå stue på rådhuset (der jo begge er repræsenteret i erhvervscentrets bestyrelse), ligesom bestyrelsesmedlemmerne fra Business Slagelse, Korsør Erhvervsforening samt Skælskør Erhvervsforening havde tiltrådt modellen. Det lignede derfor en forårstur i parken at få gennemført den organisatoriske ændring, som kunne gøre vort erhvervscenter endnu stærkere.

Forslaget fra arbejdsgruppen gik ud på, at erhvervsservicen i det hele skulle flyttes ud af kommunalt regi og til et erhvervscenter, som skulle ledes af et stort repræsentantskab, hvor alle erhvervsinteresser ville være repræsenteret. Repræsentantskabet skulle vælge en bestyrelse, der så forestod den daglige overordnede ledelse. Erhvervsrådet skulle være en del af centret og dermed ophøre som selvstændig enhed. Modellen er kendt fra blandt andre Ikast/Herning, men bruges adskillelige steder, hvor indsatsen for erhvervsservice er prioriteret.

Modellen er vel afprøvet og den virker. Den skaber sammenhæng og netværk og er egnet til at give de bedste ydelser til den laveste pris. Erhvervsservice, iværksætterstøtte og erhvervsudvikling alt sammen samlet under en hat og under overordnet ledelse af lokale erhvervsfolk. En medlemsbaseret organisation udenfor forvaltningen, uden politikere og med en flerårig driftsaftale.

Men der kom ingen forårstur i parken. Forslaget blev syltet op til valget og efter valget er forslaget helt kasseret – i øvrigt uden nærmere begrundelse.

Senest har rød stue besluttet, at næsten alle de af erhvervsrådet udpegede medlemmer af erhvervscentrets bestyrelse skal væk samtidig som erhvervsforeningernes repræsentation skæres til 1/3. Det nye flertal ønsker selv at udpege medlemmer til bestyrelsen, der modsat tidligere også skal lønnes. Visse organisationer kan bringe medlemmer i forslag, men de udpeges af rød stue.

Frem til nu har erhvervsrådet udpeget medlemmer til erhvervscentrets bestyrelse fra håndværket, finanssektoren, transportsektoren, industrien, liberale erhverv samt kulturinstitutionerne, men det skal alt sammen ifølge rød stue være slut nu. De frivillige og ulønnede kræfter, som har deltaget herfra på at fremme erhvervsservicen i kommunen, er ikke længere ønsket. Det er en stor skam, og det vil være til skade for erhvervsserviceindsatsen. Det vil heller ikke gavne, at indsatskroner omgøres til lønkroner til bestyrelsen.

Vi er bekymret for, at erhvervsfolk med midler, der både kan og vil, opgiver ævred for investeringer her i kommunen. Kommunens dårlige ry sammenholdt med et erhvervscenter, der vender store dele af erhvervslivet ryggen, vil skade investeringslysten.

Som sagt er rådet ikke blevet spurgt eller hørt i denne sammenhæng på samme måde, som rådet heller ikke er blevet spurgt eller hørt i andre spørgsmål. Rådet har tidligere udpeget medlemmer til diverse andre bestyrelser, eksempelvis havnen i Korsør, men det er også ophørt uden at nogen har fortalt os hvorfor. Vi har heller ikke hørt kritik af de mennesker, som vi tidligere har peget på.

Vi tror og håber på, at det alt sammen har rod i den elendighed, der pt. råder på rådhuset og at der derfor er håb om, at det vil ændre sig, når og hvis situationen normaliseres.

Vi fornemmer, at årsagen til, at rådet er havnet på udskiftningsbænken er, at rådet er slået i hartkorn med blå stue. Dette skyldes formentlig, at rådet ved adskillelige lejligheder har rost den tidligere borgmester og det tidligere flertal.

Det er os magtpåliggende at slå fast med syvtommer søm, at rådet ikke har en politisk tilknytning til hverken blå eller rød stue. Vi er sat i verden for at samarbejde med det til enhver tid siddende bystyre, og det vil vi gøre uanset farven på stuen.

Når vi har rost Steen Knuth ved flere lejligheder skyldes dette, at han og det tidligere flertal lyttede til de råd, som vi gav. Resultaterne er da heller ikke udeblevet.

Fra at være en af de ringeste kommuner i hele landet bedømt efter Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse er vi nu blandt de bedste. Kommunen er gået op af ranglisten i 4 år, og i 2017 blev vi placeret på en 13. plads blandt de 98 kommuner. Da Knuth kom til var vi nummer 91.

Ja, det har vi rost ham for og ja, det havde vi også rost en borgmester fra rød stue for, havde det været tilfældet.
Meget af det, som besluttes i dag, bliver udslagsgivende for det, som kommunen kommer til at leve med fremover. Det gælder også erhvervsservice strukturen.

Vi tror ikke, at det er fornuftigt at forskanse sig bag magtens porte og lukke alle andre ude. Vi har ikke brug for et jerntæppe om rådhuset.

Vi ved, at vore medlemmer har fingeren på den lokale erhvervspuls og har oplevelserne med forvaltningerne, og vi ved, at samarbejdet mellem virksomhederne og politikerne er til gavn for alle. Det nye forslag til erhvervscentrets organisering vil sætte dette over styr og vi vil være tilbage til den

politiske styring af indsatsen, som tidligere efterlod kommunen i bunden af tilfredshedsskalaen.
Der er intet tjent ved at lukke af for andres synspunkter, og kun holde sig til rygklapperne.

Men vores hånd er stadig fremstrakt for vi vil det bedste for vore medlemmer og for kommunen.

Men selvfølgelig har vi også en mening om hvilke tiltag, der duer, og hvilke der ikke gør, og derfor kan man ikke regne med, at vi tager ansvar for noget, som vi ikke tror på, som for eksempel den struktur for erhvervscentret, som nu er lagt frem, og som fuldstændig raserer den enighed, der bestod for mindre end et år siden. Rådet forventer, at også de øvrige erhvervsorganisationer melder fra.

Men vi er også udfordret på andre kanter.

Christiansborg har nedsat et forenklingsudvalg, som skal komme med kloge forslag på mange områder – blandt andet på erhvervsservice mv.

Her er der kommet et forslag, som i al sin enkelhed går ud på at forbyde kommunerne at yde denne service, som i stedet skal forestås af 5 centre landet over, heraf 1 på Sjælland. DVS Væksthustanken.
Den duer ikke af mange grunde. Vi har set alle mulige luftige projekter i disse centre, for tiden går ikke med at rådgive iværksættere, som ikke rejser regionalt for at få rådgivning. Det skal ske lokalt – og det har vi jo erfaret via vort eget lokale erhvervscenter.

Mange kræfter er nu gået sammen om at få det forslag lagt ned. Repræsentanter for små 4.000 virksomheder på Sjælland er foreløbig gået sammen om en fælles henvendelse til minister og vore folketingsmedlemmer, herunder Slagelse

Erhvervsråd i lighed med erhvervsforeningerne rundt omkring på Sjælland, borgmestre mv.
Der er offentlig service, som bedst styres regionalt og så er der service, som bedst klares lokalt, og det gælder for mange ydelser i erhvervsudviklingsindsatsen.
Vi må se, hvad fremtiden bringer.

Det gælder også rådhusklimaet. Det har ikke hjulpet, at mange røster har meldt sig med anmodning om forsoning og samarbejde.

Jeg vil mene, at alle involverede bør vide, at den megen ufred skader kommunen. På den baggrund er det sørgeligt, at fokus stadig er på politikernes egne interesser og ikke på kommunens ve og vel.

Som landet ligger, er der nu mere end nogensinde brug for et stærkt erhvervsråd. Vi har brug for flere medlemmer og medlemmer, som engagerer sig. Hvis du ikke er medlem, så meld dig ind og forspild ikke en mulighed for at give dette budskab videre. Vi gør en forskel og kan fortsætte med det. Vi har opnået rigtigt meget de seneste år, hvor byrådet har lyttet til vore råd. Det har været godt for kommunen og godt for virksomhederne. Vi vil gøre, hvad vi kan for at bevare disse resultater, som nu er under pres. Gode rammevilkår kommer ikke af sig selv – der skal arbejdes for dem.

Hvor vi de seneste år har arbejdet mest bag kulisserne, vil man nok se, at vi fremadrettet, som situationen tilsiger, vil være mere synlige. Vi vil også involvere medlemmerne mere. Det fordrer en anden økonomi, hvilket kan ses af bestyrelsen forslag til kontingent for 2018.
Der ligger indmeldelsesblanketter på bordene og I kan gå til Kim efter generalforsamlingen, hvis I mangler en.

Ved årets festlige højdepunkt ErhvervsAward, havde vi igen den store fornøjelse at uddele Initiativprisen til en virksomhed, organisation eller person, som har vist et helt særligt initiativ og vilje til at skabe vækst og udvikling i vores kommune.

Bestyrelsen havde valgt at nominere EBK Huse, Erhvervschef Per B. Madsen og Kecon. Vinderen af erhvervsrådets initiativpris 2017 blev Kecon, som dermed vandt prisen for anden gang. Endnu engang et stort tillykke til Kecon og de to øvrige nominerede.

Jeg vil gerne sige tak til alle de medlemmer, der har stillet deres frivillige arbejdskraft til rådighed, i de mange sammenhænge hvor vi har samarbejdet med kommunen og andre myndigheder – herunder udpegelse til en række kommunalt ejede virksomheder. Jeres indsats og viden om erhvervslivets forhold har været og er vigtig.

Vi vil fortsat arbejde på, at jeres røst og indsigt også fremover kommer kommunen til gode – for den har brug for jer – også selvom vi for tiden må erkende, at I ikke er ønsket.

Så hvis I ikke allerede er medlem, så udfyld indmeldelsesblanketten der ligger ude på bordene, eller tag nogle stykker med hjem, og del ud til jeres erhvervsnetværk, så vi kan få endnu flere medlemmer og dermed et endnu stærkere Slagelse Erhvervsråd – til glæde og gavn for virksomhederne. Og det er der brug for nu.
En stor tak til min bestyrelse, som har været med til at trække læsset. De bruger deres sparsomme tid for fællesskabet og de gør det ulønnet. For det skylder vi dem en stor tak.

Bestyrelsen lover jer, at vi vil holde snuden i sporet, og til det søger vi jeres opbakning.

Tak for ordet.

Tilbage