Slagelse Erhvervsråd

Tid til slutafregning

08/04 2021

Har din virksomhed modtaget kompensation som følge af coronavirus, skal du senest 31. maj 2021 indberette dokumentation for udbetalt kompensation. Sker det ikke, skal pengene tilbagebetales.

Det handler om følgende ordninger:

Kompensationsordningerne blev etableret for virksomheder og selvstændige i forbindelse med Covid-19-restriktionerne. Slutafregningen skal sikre, at virksomhederne modtager den kompensation, de er berettiget til, ud fra de vedtagne kriterier.

De berørte virksomheder og selvstændige vil modtage besked i deres Digital Post. Kompensation udbetalt efter de ovenstående perioder og endelig slutafregning sker på et senere tidspunkt.

Find dokumentationen frem, og sammenhold dem med kravene på forhånd, så du ikke støder ind i problemer med at finde dokumentation frem før fristudløb. Hvis fristen overskrides, kan virksomheden risikere at skulle betale det fulde beløb skal tilbage.

Det er muligt at få en afdragsordning, hvis virksomheden skal tilbagebetale 10.000 kr. eller mere. 

Du kan læse mere om slutafregning på Virksomhedsguiden

Tilbage