Slagelse Erhvervsråd

Helge Poulsen formand for Slagelse Erhvervsrådet

10/05 2021

Helge S. Poulsen har været medlem af erhvervsrådets bestyrelse siden etableringen i 2008, og overtog formandsposten efter Poul Møller i 2013. Helge har med sine gode erhvervspolitiske ”næse”, sin skarpe pen og retoriske evner været en markant formand for erhvervsrådet.

Advokat (H) Helge S. Poulsens blå bog er omfattende
Advokat Partner hos ADVODAN Helge S. Poulsen har i mere end 30 år løst opgaver og ydet rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder indenfor et bredt felt af erhvervsjuraen, herunder handel med virksomheder og generationsskifter samt betydelig erfaring i alle discipliner indenfor byggeri af, handel med, udlejning og udvikling af fast ejendom, herunder erhvervsejendomme med speciale i lejeret, erhvervslejeret, andelsboligret, administration af udlejningsejendomme, andelsboliger, ejerforeninger mv.

Helge er certificeret bestyrelsesadvokat og medlem af Danske Bestyrelsesadvokater og formand for og medlem af en række bestyrelser i erhvervsvirksomheder og fonde heriblandt:
• Formand for Slagelse Erhvervsråd
• Bestyrelsesformand Grønvold & Schou A/S
• Bestyrelsesformand Købmand J.Ø. Andresens Legat for Nakskov og Slagelse
• Bestyrelsesformand P.T. Herretøj A/S
• Bestyrelsesformand Lysen Biler A/S
• Bestyrelsesmedlem P H Automobiler, Sorø Aps

- Min baggrund såvel udenfor som indenfor virksomhederne har givet mig stor erfaring med de udfordringer, som en virksomhed kan møde og indsigt i hvordan de bedst tackles - om nødvendigt ved domstolene eller voldgiftsretter. Jeg har altid været løsningsorienteret og har stort fokus på at yde min rådgivning ikke kun med baggrund i gældende regler men også med baggrund i forretningsmæssig sund fornuft. Man finder ofte de rigtige løsninger i det spændingsfelt. – Formand Helge Poulsen

Erhvervslivets skarpe iagttager og røst
Gode kommunale rammevilkår og et godt erhvervsklima kommer ikke af sig selv, men kræver en tydelig og vedholdende indsats for at sikre erhvervslivets interesser. Slagelse erhvervsråd er som 100% medlemsstyret og medlemsfinansieret organisation, og med formand Helge Poulsen i spidsen, den bedste garanti for at erhvervslivets stemme bliver hørt.

- Jeg har som advokat for mange af de lokale virksomheder, og som formand for en af kommunens større virksomheder, altid haft en naturlig interesse i de erhvervspolitiske forhold, da de helt naturligt har stor betydning for den ramme, som virksomhederne skal drives deres forretning inden for. Derfor var det også naturligt for mig at træde ind i bestyrelsen for Slagelse erhvervsråd og senere sige ja, da jeg blev spurgt om jeg ville overtage som formand efter Poul Møller. Det har jeg ikke fortrudt, og syntes i alt beskedenhed også, at vi har været medvirkende til at sætte en stærk erhvervspolitisk dagsorden i vores kommune, også selv om vores budskaber ikke altid har været lige populære i alle politiske kredse.

Fremtiden tegner positivt
Siden etableringen af Slagelse erhvervsråd har rådet arbejdet for en samlet decentral erhvervsservice- og erhvervsudviklingsorganisation uden for kommunen. Dette blev realiseret i 2014, hvor et nyt byråd besluttede at eksekvere på ideen og etablerede Slagelse erhvervscenter.

- Jeg er tilfreds med at se, at de tanker erhvervsrådet havde omkring et decentralt erhvervscenter, uden for kommunal styring, nu endelig ser ud til at bevæge sig i den retning efter en noget turbulent start med skiftende direktører. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at erhvervsråd og erhvervscenter har fundet sammen i et tæt samarbejde, som nu er ved at udkrystallisere sig i en række konkrete fælles aktiviteter. For mig er det altid helt afgørende, at det vi melder ud og bruger tid og resurser på, altid har fokus på hvad der skaber værdi og udvikling for vores medlemsvirksomheder. Jeg glad for at stå i spidsen for erhvervsrådet, og synes jeg kan kigge tilbage og sige, at vi har gjort og fortsat gør en forskel til gavn for vores lokale virksomheder og dermed også hele Slagelse kommune. – Formand Helge S. Poulsen

 

Tilbage