Slagelse Erhvervsråd

Alex Dreijer næstformand

18/06 2021


Alex Dreijer, tidligere partner og adm. direktør nu senioringeniør hos FJERRING A/S Rådgivende ingeniører og næstformand i Slagelse Erhvervsråd, med stor passion for at de kommunale indkøb går til de lokale virksomheder. 


hjertet banker for projektering og byggeri

Alex har som ingeniør hos FJERRING A/S, været en del af den lokale bygge- og anlægsbranche siden 1995. I 2000 indtrådte Alex som fuldgyldig partner i virksomheden og fra 2005 som adm. direktør. FJERRING A/S har gennem årene været med i projekteringen og ingeniørarbejdet i flere større bygge- og anlægsopgaver i Slagelse Kommune, herunder en del betydelige anlægsopgaver og flere byggerier herunder Schweizerpladsen, Nørrevangsskolen, Anvarskovhallen, Stop 39 og Gammeltorv mf. 

Alex har haft en helt afgørende betydning for virksomhedens udvikling, fra at være rådgivende ingeniører for arkitekter og bygherrer inden for mindre områder til i dag, hvor virksomheden fungerer som bygherres uafhængige ingeniørkonsulent inden for alle områder af bygge- og anlægsbranchen og ofte i rollen som totalrådgiver. Alene fra 2019 og til nu er virksomheden vokset fra 19 til 30 ansatte, og væksten er endnu ikke slut.

- Vi er stolte af at deltage i så mange lokale projekter, da vi lægger stor vægt på det lokale engagement. Alt i alt har vi deltaget i mange spændende projekter og har som firma hele tiden været under udvikling forårsaget af lyst og ægte engagement.  – Alex Dreijer

Fokus på det lokale samarbejde

Alex har ofte været at finde som deltager på erhvervsrådets populære delegationsture, hvor medlemmer af erhvervsrådet og ledende kommunale beslutningstagere sammen rejste ud og fik en fælles inspiration om erhvervspolitiske forhold uden for Danmark, samtidigt med at der blev opbygget tætte og tillidsfulde relationer.

- For mig har det altid været vigtigt at deltage i så mange af erhvervsrådets aktiviteter som overhovedet muligt, fordi jeg mener at det er en unik mulighed for at møde andre erhvervsfolk, og høre om deres forretning og samtidigt få lejlighed til fortælle om vores egen forretning. Jeg er af den klare overbevisning, at gode forretninger varetages bedst gennem den personlige relation, og derfor har jeg altid prioriteret erhvervsrådets aktiviteter højt, hvor især de spændende delegationsrejser, har givet mulighed for nogle helt særlige relationer. – Alex Dreijer

Ét område har dog mere end noget andet været omdrejningspunktet for Alexs arbejde i erhvervsrådet, og det er deltagelsen i samarbejdsudvalget for udbud af kommunale bygge- og anlægsopgaver.

Her har Alex været et uvurderligt medlem af udvalget, siden dets etablering i 2012, hvor Alex med sit indgående kendskab til udbudslove og -regler, altid har været en betydende faktor for det høje niveau i de udbudsfaglige drøftelser i udvalget.

- De første år i udvalget var virkeligt op af bakke, hvor det var svært at vinde gehør for det fornuftige i, at vi burde arbejde ud fra et fælles ønske om, at flest mulige kommunale bygge- og anlægsopgaver gik til lokale virksomheder, og dermed understøttede udviklingen af vores egen kommune. Dette har ændret sig markant over de seneste år, hvor samarbejdet er blevet både konstruktivt og frugtbart. Således har vi været direkte involveret i udformningen af den kommunale indkøbspolitik, med et særligt ønske om, at mest muligt købes lokalt. Jeg er både glad og stolt over de resultater, vi her har opnået. – Alex Dreijer

Tilbage