Slagelse Erhvervsråd

Tilskud til energieffekiviseringer

20/08 2021

Pulje på 450 mio. kr. til energieffektiviseringer

Virksomheder inden for alle brancher kan nu søge tilskud til energispareprojekter fra Erhvervspuljen. Tilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne, og kan fx omfatte:

Tilbage