Slagelse Erhvervsråd

Tilskud til ansættelse i SMV'er

20/08 2021

Tilskud op til 40.000 kr. til højtuddannet i SMV’er

Som virksomhed har du nu mulighed for at få en dimittend ansat i et Graduate program. Formålet med Graduatepuljen er at få dimittendernes kompetencer i spil ude på virksomhederne.

Virksomheder kan ansøge om tilskud – fra Graduatepuljen – til aflønning af en dimittend i et graduateforløb. Virksomheden kan søge om maksimalt 10.000 kr. om måneden i op til fire måneder

Tilbage