Slagelse Erhvervsråd

Næstformand Louise Lecanda

14/12 2021

Advokat og partner hos Advodan, Louise Lecanda, blev på generalforsamlingen 31. august 2021 valgt som nyt bestyrelsesmedlem af Slagelse Erhvervsråd, og efterfølgende konstitueret som ny næstformand.

 

Louise er en del af Advodan Slagelses erhvervsteam, og bistår i den forbindelse en bred vifte af virksomheder, investorer og iværksættere med alle erhvervsretlige forhold.

På baggrund af mere end 15 års erfaring med rådgivning af erhvervsvirksomheder, herunder rådgivning om selskabsstrukturer, ejerforhold og -aftaler, fusioner, generationsskifter, køb og salg af virksomheder og erhvervsmæssige kontrakter, har Louise stor erfaring med de fleste juridiske emner, som er relevante for små og mellemstore virksomheder.

- Jeg er selv virksomhedsejer og investor i forskellige start-ups, hvilket giver mig et indgående kendskab til de udfordringer og problemstillinger virksomhedsejere møder i de forskellige stadier af en virksomheds levetid. Desuden har jeg et netværk blandt advokater og rådgivere i udlandet, og bruger dette netværk til at hjælpe danske virksomheder med afklaring af mange forskellige former for erhvervsmæssige aftaleforhold i udlandet. – Advokat Louise Lecanda

Hele vejen rundt om virksomheden og personerne bag

Foruden erfaring indenfor erhvervsjuraen, er Louise udpeget af Justitsministeriet som autoriseret bobestyrer og fungerer som kurator på vegne af blandt andet Gældsstyrelsen. På denne baggrund har Louise indgående viden om hvordan privatretlige forhold spiller ind på virksomhedernes forhold, og hun bruger denne viden til at guide virksomhedsejere og ledere, til at tænke alle eventuelle situationer igennem.

Louise er ud over sit daglige virke som advokat i Slagelse, også involveret i en række andre lokale virksomheder, herunder som bestyrelsesformand for Fonden Slagelse Musikhus, ligesom Louise flere gange har deltaget i det lokale iværksætter koncept Dragens Hule.

- Jeg har stor kærlighed for kultur, hvorfor det ikke var svært for mig at sige ja, da jeg blev spurgt om jeg ville være bestyrelsesformand for Fonden Slagelse Musikhus. Jeg syntes faktisk at vi i Slagelse har mange gode og spændende kulturtilbud. –

- Jeg glæder mig nu til som ny næstformand i Slagelse Erhvervsråd at bidrage, til en fortsat udvikling af det lokale erhvervsliv og deres rammer for at drive virksomhed. Vi har et godt udgangspunkt for at være en attraktiv erhvervskommune, om end det dog også er tydeligt at vi har et stykke vej endnu. Jeg mener derfor også at der er behov for et stærkt erhvervsråd, som hele tiden kan presse på for at sikre gode rammevilkår for virksomhederne, og det ser jeg frem til at kunne bidrage med som næstformand i Slagelse Erhvervsråd. – Advokat Louise Lecanda

Tilbage