Slagelse Erhvervsråd

d. 04.06.2020

Vigtig samarbejdspartner

Vi er endnu ikke helt ude af den alvorlige sygdoms- og erhvervsmæssig krise, og mange af vores medlemmer vil fortsat være berørt af krisen i et godt stykke tid endnu. Et samlet folketing har sammensat flere hjælpepakker, som skal holde hånden under virksomheder og ansatte.

Ud over de nationale hjælpepakker, har Slagelse Kommune også igangsat en større hjælpepakke, hvor en række aktiviteter fremrykkes fra 2021 til 2020, ligesom en række nye aktiviteter er blevet igangsat ekstraordinært.

Slagelse Erhvervsråd har spillet en betydelig rolle i udformningen af retning og indhold for den kommunale hjælpepakke. 


Tilbage