Slagelse Erhvervsråd

d. 02.03.2021

Bestyrelsesmedlem Thomas Bagger

Thomas Bagger repræsenterer Slagelse Erhvervsråd i Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR), og referencegruppen ”Flere voksenlærlinge” i Slagelse Kommune. Thomas Bagger var også idémand for netværket ”Flere faglærte” i samarbejde med Erhvervscentret.

Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR) er nedsat af byrådet som et § 17 stk. 4 udvalg og fungerer som et rådgivende og forberedende råd. Formålet med LAR er at bidrage til at skabe større koordination og nytænkning mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitikken på lokalt niveau.

Udvalget er bredt sammensat med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, faglige organisationer og uddannelser. Udvalget har byrådsmedlem Thomas Clausen (Ø) som formand samt Thomas Bagger, Slagelse Erhvervsråd, og Annette Elvensø, FOA, som de to næstformænd. 

Fokusområde for Thomas Bagger
Beskæftigelsesområdet er et strategisk og prioriteret politikområde for Thomas, da han mener at beskæftigelsespolitikken er helt afgørende for adgangen til kvalificeret og uddannet arbejdskraft, og dermed også et vigtigt parameter for virksomhedernes vækst og udvikling. 

- Der er sagt og skrevet meget om vores jobcenter.  Jeg oplever et jobcenter der ofte kan levere det jeg ønsker, og hvor især mit partnerskab med virksomhedsservice fungere rigtig godt. Jeg kan varmt anbefale virksomheder at indgå en partnerskabsaftale med jobcentret.
Direktør Thomas Bagger  

Behov for sammenhængende politikker
Det er vigtigt, at der sammentænkes en række politikområder, da disse hænger uløstligt sammen og er hinandens forudsætninger. Det handler om en beskæftigelsespolitik, som kan imødekomme virksomhedernes behov og forventninger, et konstruktivt samspil med vores mange lokale uddannelsesinstitutioner, og ikke mindst men en meget vigtig brik, en samlet langsigtet beskæftigelsespolitik der spiller sammen med de erhvervspolitiske ambitioner.

Vi skal tiltrække nye virksomheder, med tilbud om fx attraktiv erhvervsjord, og med gode synergier i form af samhandel og netværk med andre lignede virksomheder, uddannelse, de rigtige medarbejdere og en god infrastruktur. Det er helt afgørende for at tiltrække virksomheder, og vi har det hele i Slagelse kommune. Og så skal vi selvfølgelig altid huske, alle vores eksisterende og dygtige virksomheder, som fortsat skal opleve en unik kommunal service. 

- Vi skal have et konstruktivt samarbejdet på tværs af kommunen og erhvervslivet, om en langsigtet målsætning og strategi, der kan holde henover skiftende byråd, da det vil være helt afgørende for beskæftigelsen og udviklingen af kommunen og kommunes erhvervsliv, og hvis vi skal være en attraktiv kommune at drive virksomhed i – og det skal vi! - Direktør Thomas Bagger 

Vigtige pointer fra Thomas Bagger
Direktør Thomas Bagger giver her sit bud på, en række konkrete handlinger og aktiviteter, som han mener kan forbedre beskæftigelsen i Slagelse:

  1. En erhvervs- og beskæftigelsespolitik der baner vejen for erhvervslivet.
  2. Vi skal have vare på hylderne til de virksomheder der ønsker at flytte til Slagelse, i form af attraktive erhvervsarealer, udsigt til synergier og logistik.
  3. Vi skal turde prioritere beskæftigelsesindsatsen og bruge resurserne hvor det giver mest mulig effekt for pengene.
  4. Der bør igangsættes projekter hvor man får brudt den sociale arv. Vi kan ikke fortsætte med at gøre det samme, når vi bliver ved med at få samme resultat, vi må turde at tænke nyt!
  5. Flere faglærte – tag lærlinge, sats på uddannelse i din virksomhed.

Partnerskabsaftale med jobcenter
Formålet med partnerskabsaftalen er i fællesskab at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhænge mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsudvikling. Partnerskabsaftalen er bygget op omkring rekruttering, uddannelse/opkvalificering af ledige og medarbejdere og om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere på virksomheden.

 


Tilbage