Slagelse Erhvervsråd

d. 16.03.2021

Bestyrelsesmedlem Niels Lien

Niels Lien har repræsenterer Slagelse Erhvervsråd i samarbejdsudvalget for udbud og indkøb i Slagelse kommune siden opstarten i 2011, og tegner erhvervsrådet inden for bygge og anlæg.

Lidt om samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget har til formål er at skabe et forum, hvor kommunen som udbyder og det lokale erhvervsliv som bydende i fællesskab kan videndele, evaluere og drage erfaringer i forbindelse med såvel kommunale udbud som andre offentlige udbud - med henblik på at gøre det lokale erhvervsliv bedst muligt rustet i konkurrencen om  udbudene.

Desuden er det udvalgets målsætning, af fremme den bæredygtige dagsorden inden for bygge og anlæg, herunder genanvendelse af byggematerialer og livscyklusperspektiv. Samarbejdsudvalget referer til Erhvervs- og teknikudvalget og er forankret i Center for Kommunale Ejendomme og mødes 4 gange årligt.

- Styrken ved samarbejdsudvalget er, at alle beslutningskompetencerne er med ved bordet, både den politiske og administrative del, og det betyder at det vi beslutter, som udgangspunkt også er det der arbejdes med. Vi får praktiske eksempler på bordet, som vi tager afsæt i, når vi åbent og konstruktivt drøfter hvordan vi kan optimere udbuddene fremadrettet. Selv om vi nogle gange skal drøfte tingende et par gange, så sker der forbedringer. – Direktør Niels Lien

Arbejdsområde og medlemmer
Samarbejdsudvalgets arbejdsområde er:

 • Gennemgang af tidligere, igangværende og kommende udbud.
 • Videndeling om muligheder inden for det bæredygtige byggeri.
 • Løbende forbedringer af leverandørkartotek og udbudsportal.
 • Afvikling af årligt informationsmøde om fremtidige udbud og indkøb.

Medlemmer af samarbejdsudvalget:

 • Villum Christensen - Byråd
 • Knud Vincents - Byråd
 • Niels Lien – Slagelse Erhvervsråd
 • John M. Jensen - Slagelse Erhvervsråd
 • Pia Kimer Jacobsen - Slagelse Erhvervsråd
 • Rune Overlade - Slagelse Kommune
 • Flemming Kortsen - Slagelse Kommune
 • Arne Juul – Boligselskaberne
 • Henrik Birch – SK Forsyning
 • Per B. Madsen – Slagelse Erhvervscenter
 • Kim Bøhmert (Sekretær) – Slagelse Erhvervsråd 

- At SK Forsyning og boligselskaberne, som betydelige lokale bygherre, også er kommet med i udvalget, er en klar fordel for samarbejdsudvalget, da det både giver en større viden og gennemskuelighed over de mange lokale udbud, men også en bedre forståelse for de valgte udbudsbeslutninger. Med de to byrådspolitikere i udvalget, har vi en direkte vej ind i byrådet, og det ser jeg som en meget stor fordel. – Direktør Niels Lien

Ny indkøbspolitik med stærkt lokalt aftryk
Slagelse Erhvervsråd har i et konstruktivt samarbejde med kommunen, været medforfatter på kommunernes nye indkøbspolitik, som i et betydeligt omfang, ligger op til at købe lokalt og bæredygtigt. I den nye indkøbspolitik står der således, at udbud tilrettelægges sådan, at mulighederne for, at de lokale kan byde på opgaverne, styrkes, og at kommunen køber sine varer, tjenester og håndværkerydelser efter princippet ’bedste forhold mellem kvalitet og pris’. Heri indgår, så vidt det er muligt, betragtninger om bæredygtighed, totalomkostninger og livscyklusomkostninger. Principper som Slagelse Erhvervsråd er enige i. 

- Slagelse Erhvervsråd vil gerne kvittere for det gode samarbejde, hvor der er blevet betydelig kortere vej fra beslutninger i udvalget, til konkret implementering ude i de kommunale afdelinger, også selv om det fortsat kan kræve lidt tålmodighed. Vi har ligget lidt stille i det sidste halve år grundet covid-19, men nu skal vi i gang igen og vi har mange spændende ting at drøfte. – Direktør Niels Lien


Tilbage