Slagelse Erhvervsråd

d. 22.11.2021

Tak for sidst - vi arbejder videre!

Først og fremmest vil vi på vegne af Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Erhvervsråd endnu engang sige tusind tak for dit engagement og bidrag til Erhvervsvision 2030, da vi mødtes til konference i oktober.

Konferencen var med til at understrege vigtigheden i samarbejde, som kernen til succes i vores kommune. Ikke kun private erhvervsdrivende imellem, vi skal have alle med. Derfor glæder vi os til at invitere alle erhvervsdrivende og virksomheder samt repræsentanter fra Slagelse Kommune, uddannelsesinstitutionerne, kultur og turisme og politikere med ind i visionsprocessen. Jo flere, der engageres, des højere succesrate.

Vi har et stort potentiale i vores kommune med oplagte forudsætninger for vækst. Det potentiale skal vi udnytte. De mange nyttige indspark og idéer, der kom på bordet i grupperne under visionskonferencen, er blevet samlet i en idébank, som en arbejdsgruppe dykker ned og henter inspiration i til det videre forløb.

Følgende gennemgående hovedtræk og ønsker, kom frem på dagen:

Et fælles, samlende netværk for erhvervsdrivende og virksomheder fra alle tre byer og opland. Vi skal være fælles om den overordnede retning, der skal løfte Slagelse Kommune til landets bedste erhvervskommune.

Et tættere samarbejde og samspil imellem erhverv, bosætning, uddannelse samt foreningsliv, fritid, kultur og turisme vil give de bedste vilkår for at opnå succes. Heri er kommunen og lokalpolitikere vigtige medspillere.

Hver by, sin identitet Vi skal sikre en bedre udnyttelse af de potentialer vi har og skabe større sammenhængskraft byerne imellem.

Vi skal sikre attraktive erhvervsarealer og byggegrunde.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Slagelse Erhvervscenter og konsulentvirksomheden Oxymoron er i fuld gang med skabe formen på den næste konference, der er fastlagt til april 2022.

Derudover nedsætter vi en styregruppe, bestående af repræsentanter og interessenter fra erhvervslivet, kommunen, kultur og turisme, som sparringspartnere i processen.


Tilbage