Slagelse Erhvervsråd

d. 09.01.2017

Formandens Nytårstale 2017

Det er efterhånden blevet vanskeligt at fastholde pessimismen – med så mange positive meldinger fra vores lokale virksomheder. Vi kan mærke at væksten har bidt sig fast her i Slagelse, hvilket blandt andet har resulteret i en stigning på små 500 nye private arbejdspladser i første halvår af 2016 – hvilket bringer os i top 5 i Region Sjælland. Vi kender ikke tallene for andet halvår, men noget tilsvarende er at forvente. Vi har også haft en øget bosætning. 

Vi ved allerede nu, at denne udvikling også vil fortsætte ind i 2017. Men det kommer ikke af sig selv.  

Det er helt afgørende, at den erhvervspolitiske linje med fokus på service og samarbejde frem for kontrol, som et flertal i byrådet igennem de seneste 3 år har stået for, fortsættes. Slagelse Erhvervsråd ser meget gerne, at det sker med et bredt mandat i byrådet, - det vil give den største stabilitet og dermed også tryghed for virksomhederne. Den tilstand af nærmest 3 års uafbrudt valgkamp i byrådet har ikke virket befordrende – og vi vil igen henstille til, at erhvervspolitikken ikke gøres til kampplads ved kommunalvalget og heller ikke efter. Det er ingen tjent med. 

Meget gik godt i 2016. Jeg vil navnlig fremhæve 2 forhold. Vi kunne i 2016 - for tredje år i træk - fejre endnu et flot ryk op på DI’s liste over erhvervsvenlige kommuner, så vi nu ligger som en flot nummer 22.  
Resultatet bekræfter hvad vi hører fra virksomhederne, nemlig at den positive erhvervspolitiske linje har slået igennem hele den kommunale administration, ligesom erhvervscentret har leveret på afgørende parametre. 

De gode resultater betyder også, at vi ser en stigende interesse fra både virksomheder og familier, som ønsker at etablere sig i kommunen. Det skal vi være både glade og stolte over, for sådan så det bestemt ikke ud for blot få år siden. Vi er meget tilfredse med den stigende interesse, og vi skal sikre at den stigende interesse kan mødes med attraktive byggegrunde og erhvervsarealer. 

Dernæst har rådets involvering i samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsudbud, givet et sikkert bevis på, at de nære løsninger som oftest er de bedste.  

I 2014 formulerede erhvervsrådet i samarbejde med kommunen en ny indkøbspolitik for udbud af kommunale bygge- og anlægsopgaver. En politik, som skulle sikre at vores lokale virksomheder kom bedre i spil til de kommunale byggeopgaver.  Dette er lykkedes. 

Vi kan nu med stor glæde meddele, at vi igen i et godt samarbejde med kommunen, har formuleret endnu en indkøbspolitik, og denne gang på det meget store område, der omhandler om køb af varer og tjenesteydelser. Erhvervsrådet forventer sig meget af den nye politik, da den vil kunne bringe mange flere af vores lokale virksomheder i spil som leverandører til kommunen. Vi ser det som et syvmile skridt. 

Men der er stadig udfordringer. 

Vi vil advare imod kommunens øgede tendens til at hjemtage operationelle erhvervsrettede udviklingsopgaver. Kommunen bør koncentrere sine kræfter om myndighedsopgaver med fokus på service og samarbejde samt om at skabe de bedste rammevilkår for vores virksomheder, og så i øvrigt overlade alle de erhvervsrettede udviklingsopgaver til erhvervscentret. Det tror vi er den bedste arbejdsfordeling. Det vil give den største værdi for virksomhederne – foruden en forenklet struktur, ansvarsfordeling og en optimal videnopsamling.   

Ved årets festlige højdepunkt ErhvervsAward, havde vi igen den store fornøjelse at uddele Initiativprisen til en virksomhed, organisation eller person, som har vist et helt særligt initiativ og vilje til at skabe vækst og udvikling i vores kommune.  

Jeg kan ikke huske, at vi tidligere har haft så mange velkvalificerede kandidater at vælge mellem, og alle med meget flotte væksttal – både hvad angår omsætning og medarbejdere.  
Vi har altid haft gode vindere, men i år har bredden været utrolig, og vi taler altså om et felt, hvor virksomheder med vækstrater på mere end 20% end ikke kunne blive nomineret – i år skulle der mere til. 

Herfra skal igen lyde et stort tillykke til årets vinder Grøn Vækst - og alle de andre dygtige lokale virksomheder, som hver i sær har bidraget til at gøre Slagelse kommune til en endnu stærkere erhvervskommune.    
Hvad er forskellen på Erhvervsråd, Erhvervsforeninger og Erhvervscenter? Det er et spørgsmål, som vi ofte møder hos virksomhederne. Vi forstår godt, at spørgsmålet ofte dukker op, da rollefordelingen i den lokale erhvervsstruktur ikke fremstår klar og tydelig.  

Måske er tiden moden til, at vi som lokale erhvervsorganisationer viser vejen for det gode samarbejde, som vi selv efterlyser hos byrådet. Lad os benytte indgangen til det nye år til at se på, hvordan vi kan understøtte hinanden til at blive endnu bedre.   Vi har brug for de stærke lokale erhvervsforeninger i Skælskør, Korsør og Slagelse. De er en afgørende forudsætning for udviklingen af vores købstæder, da de har detailkendskabet og ikke mindst stor passion og viden om udviklingen af kultur- og markedsaktiviteter, ligesom de hele tiden forfølger nye veje til at styrke det lokale handelsliv. 

På samme måde har vi brug for et stærkt medlemsbaseret erhvervsråd, som med en solid forankring og et fast mandat fra virksomhederne i hele Slagelse Kommune, beskæftiger sig med de overordnede rammebetingelser for alle kommunens virksomheder, herunder varetagelsen af de erhvervspolitiske interesser lokalt, regionalt og nationalt, ligesom rådet udpeger medlemmer til en række kommunale råd, nævn, udvalg og bestyrelser i flere af de kommunalt ejede selskaber. 

Vi har hver i sær vigtige roller at spille. Men vi tror på at vi sammen kan gøre det endnu bedre. Lad os alle støtte op om Slagelse Erhvervscenter som den primære erhvervsoperatør, og dermed omdrejningspunkt for eksekveringen af alle erhvervspolitiske beslutninger i kommunen, herunder også sekretariatsfunktionerne for erhvervsforeninger og råd. Igen vil det give en overskuelig struktur, ligesom det giver mulighed for en bedre fælles opsamling og deling af viden.  

Når nu vi er så privilegerede at kunne tale direkte til dig Kristian, ville jeg da være et skarn, hvis jeg ikke benyttede mig af lejligheden til at give dig et par gode ønsker og ideer med hjem.  

I det forgangne år meldte vi endegyldigt Slagelse Kommune ud af udkantsdanmark – vi ligger en time fra Rådhuspladsen, så udkant hverken er eller har vi været. 

Vi har ikke brug for og ønsker ikke særregler og fattighjælp. Vi ønsker kun samme rammevilkår og en opdateret infrastruktur, som tilbydes så mange andre steder i landet, hvor vækst og udvikling er selvfølgeligheder.  
Så Kristian, - Vi beder dig om 3 ting. 

For det første - Få nu lavet den sjællandske tværmotorvej – rute 22 – som vil bidrage til en betydelig erhvervsudvikling af hele Syd- og Vestsjælland, særligt når vi tænker den sammen med Femernforbindelsen og adgangen til de nordtyske og østeuropæiske markeder. Vi har brug for den optimering af vores infrastruktur, så vilkårene for produktion, afsætning og rekruttering af arbejdskraft forbedres og vores konkurrenceevne ligestilles med andre dele af landet. 

For det andet - Fjern broafgiften - hvilket formentlig ikke er særligt realistisk, eller alternativt så sænk afgiften, så det kan mærkes. Broafgiften er en toldmur, som ikke bare deler landet op i 2 dele men som i særlig grad hæmmer udviklingen hos os. 

For det tredje – når du en sen stund i finansministeriet skal bruge nogle hundrede millioner til en pulje til et eller andet, så hold venligst fingrene væk fra bropengene. Bropengene skal bruges til at betale broen og ikke til noget andet.  

Kommer ideen om bropengene op så foreslå i stedet, at puljepengene skaffes ved at lave nogle flere betalingsanlæg.  

Der kan snildt placeres et anlæg foran limfjordstunnelen. Vejlefjord kunne også have sit eget anlæg – ligesom motorvejene til Holstebro og Esbjerg kunne få et anlæg.  Og måske var der endda plads til et sommerbemandet anlæg på Holmsland Klit. 

Nu er det sikkert ikke kun mig, der kan forestille sig omfanget af den shitstorm, der ville ramme dig, hvis du foreslog det….. Jyderne har det med betalingsanlæg, som Hausgaard i sin tid havde det med atomkraftanlæg. De kan såmænd være gode nok – men de skal ligge i den anden ende af landet.   Fornuften bag det synspunkt ligger lige for – og derfor vil vi heller ikke have afgiften hos os og slet til at finansiere alle mulige uvedkommende projekter - trafikrelaterede eller ej. 

Nu har du fået gode ønsker og råd – nu skal du også have ros. 
Som erhvervspolitisk talerør for virksomhederne i Slagelse Kommune, beskæftiger Slagelse Erhvervsråd sig alene med emner inden for dette felt. Med de briller på ser vi meget positivt på det nye regeringsgrundlag og den opmuntrende erhvervspolitiske dagsorden, der løber som en rød tråd igennem regeringsgrundlaget.  

Lad mig fremhæve nogle af de væsentligste: Øge virksomhedernes investeringer, lempe skatten for iværksættere, give små nystartede virksomheder bedre adgang til risikovillig kapital, lette generationsskifte af virksomheder, styrke aktiekulturen, byrdestop og ønsket om vækst i hele Danmark. Virkeligt gode og nyttige ting. 

Udflytningen af statslige arbejdspladser hilser vi særligt velkommen. Vi glæder os til at byde søfartsstyrelsen, miljøstyrelsen og arbejdstilsynet velkommen til Slagelse Kommune – det er vi i sandhed glade for, og det tror vi, at styrelserne også vil blive.   Det er vort fromme ønske, at vi også næste år får lejlighed til at rose dig endnu mere – fordi du lyttede til os.   
 
Herfra skal der også lyde en stor tak til alle de medlemmer, der stiller deres frivillige arbejdskraft til rådighed i mange sammenhænge i samarbejdet med kommune og andre myndigheder. Jeres indsats og viden om erhvervslivets forhold er vigtig. 

Tak også til medlemmerne af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i året, der gik. 
Skulle der nu sidde en enkelt eller to virksomheder, som endnu ikke har fået sig meldt ind i erhvervsrådet, så fortvivl ikke men tag fat i Kim – så skal han nok få bragt det i orden. 

Som det er blevet tradition i min nytårstale, vil jeg også i år slutte af med at give rådets 3 erhvervspolitiske anbefalinger til kommunen:  

  1. Fasthold den nuværende positive erhvervspolitiske linje med fokus på service og samarbejde, og lad ikke erhvervspolitikken blive en slagmark i den kommende valgkamp, for det går i den rigtige retning. 
  2. Styrk Slagelse Erhvervscenter ved at overføre flere opgaver – det være sig salg af erhvervsarealer, erhvervsmæssig imagebuilding og sidst men ikke mindst, de lokale erhvervsorganisationers aktiviteter. 
  3. Formuler en konkret fokuseret indsats der skal skabe bedre sammenhæng mellem erhverv, bosætning og uddannelse, da rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, vil være helt afgørende for fortsat vækst hos vore lokale virksomheder.   

Og med det vil jeg endnu engang ønske jer alle et rigtigt godt nytår.  


Tilbage