Slagelse Erhvervsråd

d. 27.04.2017

Bestyrelses beretning 2017

Dejligt igen at se så mange medlemmer og gæster til vores generalforsamling.

Kontaktet af DR2

Kort tid inden påske blev jeg kontaktet af en journalist fra Danmark Radio, der var i færd med at lave et program, hvor konceptet var, at en kendt virksomhedsdoktor skulle hjælpe en virksomhed i problemer med at skabe overlevelse og overskud. Det lød lidt spændende. Min opgave var at afsøge vort område for mulige interesserede virksomheder, der opfyldte kriterierne og gerne ville deltage.

Jeg rundkastede opfordringen bredt, og relevante konsulenter i Erhvervscentret blev også sat i sving.

Her nogle uger senere er det pauvre resultat, at ingen kandidat har meldt sig og det har ikke været muligt at finde en. Hovedårsagen hertil er, at den type virksomheder er svære at finde for tiden. Og hurra for det.

Væksten har bidt sig fast i Slagelse

Vi kan mærke at væksten har bidt sig fast her i Slagelse, hvilket blandt andet har resulteret i mange nye private arbejdspladser over de sidste 3 år – om det er 1200 eller 1500 eller flere alt efter opgørelsesmetode spiller ingen rolle – der er tale om en succeshistorie.

Vi ved allerede nu, at denne udvikling også fortsætter i år. Men det kommer ikke af sig selv.

Det er helt afgørende, at den erhvervspolitiske linje med fokus på service og samarbejde frem for kontrol, som et flertal i byrådet igennem de seneste 3 år har stået for, fortsættes. Slagelse Erhvervsråd ser meget gerne, at det sker med et bredt mandat i byrådet, - det vil give den største stabilitet og dermed også tryghed for virksomhederne. Den tilstand af nærmest 3 års uafbrudt valgkamp i byrådet har ikke hjulpet. Det er ingen tjent med.

Meget gik godt i 2016. Jeg vil navnlig fremhæve 2 forhold.

Igen flot stigtigt i DI undersøgelse

Vi kunne i 2016 - for tredje år i træk - fejre endnu et flot ryk op på DI’s liste over erhvervsvenlige kommuner, så vi nu ligger som en flot nummer 22.

Resultatet bekræfter hvad vi hører fra virksomhederne, nemlig at den positive erhvervspolitiske linje har slået igennem hele den kommunale administration, ligesom erhvervscentret har leveret på afgørende parametre.

Men der er stadig plads til forbedringer. Vi er ikke i mål.

Flere vil til Slagelse

De gode resultater betyder også, at vi ser en stigende interesse fra både virksomheder og familier, som ønsker at etablere sig i kommunen. Det skal vi være både glade og stolte over, for sådan så det bestemt ikke ud for blot få år siden. Vi er meget tilfredse med den stigende interesse, og vi skal sikre at den denne interesse kan mødes med attraktive byggegrunde og erhvervsarealer. Og de er på bedding – Tak for det.

Ny kommunal indkøbspolitik

Dernæst har rådets involvering i samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsudbud, givet et sikkert bevis på, at de nære løsninger som oftest er de bedste.

I 2016 formulerede erhvervsrådet i samarbejde med kommunen en ny indkøbspolitik for indkøb af varer og tjenesteydelser. Erhvervsrådet forventer sig meget af den nye indkøbspolitik, da den vil kunne bringe mange flere af vores lokale virksomheder i spil som leverandører til kommunen. Vi ser det som et syvmile skridt. Der er tale om et betragteligt forretningsområde, som vore lokale virksomheder må og skal interessere sig for. Anmeld jer som leverandører i databasen og tag del i leverancer til kommunen, som nu primært skal handle ind lokalt. Noget som for en udenforstående kan forekomme indlysende – men ikke var det.

Men der er fortsat udfordringer.

Stop den kommunale dobbeltorganisering

Vi vil advare imod forvaltningens øgede tendens til at hjemtage operationelle erhvervsrettede udviklingsopgaver fra erhvervscentret. Kommunen bør koncentrere sine kræfter om myndighedsopgaver med fokus på service og samarbejde samt om at skabe de bedste rammevilkår for vores virksomheder, og så i øvrigt overlade alle de erhvervsrettede udviklingsopgaver til erhvervscentret. Det tror vi er den bedste arbejdsfordeling. Det vil give den største værdi for virksomhederne – foruden en forenklet struktur, ansvarsfordeling og en optimal videnopsamling.

Den kommunale dobbeltorganisering inden for erhvervsområdet må stoppe. Den bidrager ikke til løsninger, skaber ikke nogen værdi, men bidrager kun til forvirringen og spænder ben eller komplicerer gode erhvervsinitiativer. Det er signalforvirring, når kommunen har et erhvervscenter til servicering og udvikling af kommunens erhvervsliv samtidig som man opretholder en afdeling for kommunal erhvervsudvikling indenfor forvaltningen.

Årets ErhvervsAward

Ved årets festlige højdepunkt ErhvervsAward, havde vi igen den store fornøjelse at uddele Initiativprisen til en virksomhed, organisation eller person, som har vist et helt særligt initiativ og vilje til at skabe vækst og udvikling i vores kommune.

Jeg kan ikke huske, at vi tidligere har haft så mange velkvalificerede kandidater at vælge mellem, og alle med meget flotte væksttal – både hvad angår omsætning og medarbejdere.

Vi har altid haft gode vindere, men i 2016 var bredden utrolig, og vi taler altså om et felt, hvor virksomheder med vækstrater på mere end 20% end ikke kunne blive nomineret .

Herfra skal igen lyde et stort tillykke til årets vinder Grøn Vækst - og alle de andre dygtige lokale virksomheder, som hver i sær har bidraget til at gøre Slagelse kommune til en endnu stærkere erhvervskommune. 

Forviring hos virksomhederne

Hvad er forskellen på Erhvervsråd, Erhvervsforeninger og Erhvervscenter? Det er et spørgsmål, som vi ofte møder hos virksomhederne. Vi forstår godt, at spørgsmålet ofte dukker op, da rollefordelingen i den lokale erhvervsstruktur ikke fremstår klar og tydelig. Vi kan godt se problemerne i den kommunale struktur på erhvervsområdet – og nu er tiden kommet, hvor vi må kigge på os selv.

Nu må vi som lokale erhvervsorganisationer vise vejen for det gode samarbejde, som vi selv efterlyser hos byrådet.

Vi må finde en slagkraftig struktur, og ingredienserne i denne er erhvervsrådet, de lokale erhvervsforeninger og erhvervscentret. Der må dannes et fællesskab, hvor alle har en rolle uden overlap, og hvor viden og videndeling flyder frit. Oprindelig var vor tanke, at erhvervscentret skulle funderes som en medlemsbaseret forening, hvor virksomhederne havde stor indflydelse – det ved vi virker – for sådan gør de det i de roste kommuner i midtjylland og andre steder. Nu blev det ikke sådan – men intet er statisk og behovet for at finde en ny struktur er stadig påtrængende. Vi er ikke i mål endnu.

Vi har brug for en løsning, hvor virksomhederne på den ene eller anden måde kan få et medejerskab til kommunens erhvervsservice og erhvervsudvikling, for vi har savnet det fællesskab, der præger navnlig de midtjyske kommuner, hvor det er en selvfølge, at det hjælper at løfte i flok og hvor man ikke bare er sig selv nærmest. Der er masser af lokal spirit.

Politikerne er nu begyndt at lytte

Jeg har siddet i erhvervsrådet i alle år og forud for det i erhvervsforeningen. Vi blev altid modtaget venligt på rådhuset, og politikerne hørte på, hvad vi sagde, men de lyttede aldrig. I hvert fald er det den fornemmelse, jeg står tilbage med. Det efterlod et udbredt mismod blandt virksomhederne, og ingen var særligt interesseret i at gøre noget, for det var jo lige meget. Det var bedre og meget lettere bare at passe sig selv.

Det var den udfordring, vi stod med – og her der virkeligt sket meget de seneste 3 år. Det har været en verden til forskel – og jeg synes, at vi er nået langt. Der er i dag en forståelse for, at erhvervslivet kan byde ind med gode input, og mange erhvervsledere har taget del i det arbejde og man har lyttet til os.

Ny erhvervsorganisering på vej

Nu skal samarbejdet gøres let forståeligt for alle – og det kræver en omorganisering af rådet, erhvervsforeninger og erhvervscenter – og det arbejde er undervejs.

Vi skal gå efter at få et erhvervscenter, hvor kommunens erhvervsliv har stor indflydelse og hvor mulighederne for at gøre centret til holdeplads for politiske kæpheste, intriger og lignende minimeres. Centret skal bemandes med medarbejdere, der har indsigt i erhvervslivets forhold, så bla. udsigtsløse projekter, der ser fine ud på overfladen dog uden at være det, kan sies fra samtidig som erhvervslivet kan serviceres og rådgives på et kvalificeret grundlag. Det er målet, vi sigter efter.

Om vi har et resultat inden næste års generalforsamling tør jeg ikke garantere, men det er min forventning. Rådet beder alle berørte om at gå ind i de drøftelser med åbent sind.

Finansminster Kristian Jensen på årets Nytårskur

Vi havde igen i år det store privilegium at have ministerbesøg til vores Nytårskur – denne gang med deltagelse af Finansminister Kristian Jensen. Som altid benytter vi sådanne gode lejligheder, til at give ministeren et par gode ønsker og ideer med hjem.

Vi bad ministeren om at tage 3 ting med hjem:

For det første - Få nu lavet den sjællandske tværmotorvej – rute 22 – og her tyder alle de seneste meldinger på, at man rent faktisk har lyttet. Selvom det muligvis nok ikke kun er vor fortjeneste.

For det andet bad vi ministeren om at fjerne eller sænke broafgiften. Her tyder intet på, at han lyttede så det er desværre ikke særligt realistisk. Men vi vil vedblive med at fastholde kravet, og med tiden håber vi på et resultat.

For det tredje bad vi ministeren og hans kollegaer om at holde fingrene væk fra bropengene, når de i en sen stund i finansministeriet skulle bruge nogle hundrede millioner til en pulje til et eller andet, der ikke har med broen at gøre. Formentlig også kun et fromt ønske – men vi vedbliver også her med at gentage det, indtil det synker helt ind. Broafgiften er en hæmsko for os – og en langt større hæmsko end den er for erhvervslivet i andre dele af landet. Der kunne jo heller ikke tænkes en afgift på færdsel over vejlefjord eller under limfjorden.

Vi ønsker et godt og bredt samarbejde

I det forgangne år meldte vi endegyldigt Slagelse Kommune ud af udkantsdanmark – vi ligger en time fra Rådhuspladsen, så udkant hverken er eller har vi været.

Desværre tyder de seneste måneders avisskriverier, og den generelle tone i byrådet ikke på, at alle i byrådet har fundet ud af det. Flere og flere af vores medlemmer giver udtryk for stor bekymring om tonen, når de oftere og oftere bliver mødt med spørgsmålet – bland virksomhedskollegaer fra andre kommuner - ”Hvad pokker er det dog der foregår i Slagelse”.

Erhvervsrådet tager afstand fra de mange og til tider helt unødvendige personangreb.

Det kan ikke passe, at tonen skal være så uforsonlig. Det skader kommunen og vort omdømme. Det er ikke i orden, at personlige ambitioner skal overskygge hensynet til ordentlighed og hensynet til fælles bedste. Byrådet skal ikke minde om en polsk rigsdag – det er der ingen, som tjener på, og det kan trække lange spor fremover.

Måtte vi ikke mindeligt bede om, at vore lokale politikere taler pænt til hinanden trods uenigheder – og holder diskussionen på et sagligt niveau og undlader at vaske personligt undertøj i pressen. Der kommer intet godt ud af det. Intet.

Lad os få en ordentlig valgkamp, hvor synspunkter brydes, og lad os bagefter få et byråd, som respekterer sammensætningen og som arbejder mod det fælles mål at få det bedste ud af det – uden skinger råben og bagholdsangreb.

Tak til medlemmer og bestyrelse

Herfra skal der lyde en stor tak til alle de medlemmer, der stiller deres frivillige arbejdskraft til rådighed i mange sammenhænge i samarbejdet med kommune og andre myndigheder. Jeres indsats og viden om erhvervslivets forhold er vigtig.

Tak også til medlemmerne af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i året.

Skulle der nu sidde en enkelt eller to virksomheder, som endnu ikke har fået sig meldt ind i erhvervsrådet, så fortvivl ikke men tag fat i Kim – så skal han nok få bragt det i orden.

Vores 3 anbefaldinger

Som traditionen byder, kommer her rådets 3 erhvervspolitiske anbefalinger: 

  1. Fasthold den nuværende positive erhvervspolitiske linje med fokus på service og samarbejde, og lad ikke erhvervspolitikken blive en slagmark i den kommende valgkamp, for det går i den rigtige retning.
  2. Styrk Slagelse Erhvervscenter ved at overføre flere opgaver – det være sig salg af erhvervsarealer, erhvervsmæssig imagebuilding mv og i sammenhæng med en ændret struktur, der i langt højere grad inddrager og forpligter kommunens erhvervsvirksomheder
  3. Formuler en konkret fokuseret indsats der skal skabe bedre sammenhæng mellem erhverv, bosætning og uddannelse, da rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, vil være helt afgørende for fortsat vækst hos vore lokale virksomheder.  Hertil hører også, at vores politikere sammen med politiet gør en højt prioriteret indsats for at sikre, at man kan bo alle steder i kommunen uden frygt for kriminelle parallelsamfunds alternative regler og styring. Det uvæsen må og skal bringes til ophør – her duer snak ikke længere.

Så rådet har også noget at beskæftige sig med i 2017.


Tilbage