Slagelse Erhvervsråd

d. 08.01.2018

Formandens Nytårstale 2018

I de sidste år har jeg indledt min tale med at sige, at det er vanskeligt at fastholde pessimismen – med så mange positive meldinger fra vores lokale virksomheder.

Tale med godt og skidt
Selvom disse positive meldinger også gør sig gældende for 2017, så bliver min tale ikke helt så positiv i år – og hvordan skulle det kunne være anderledes, når vi igennem et helt år – kulminerende ved konstitueringen i november – har set et dysfunktionelt byråd, hvor vi i flere uger var til spot og spe på samtlige nationale nyhedsflader. Den form for negativ national opmærksomhed har vi ikke brug for – kommunen er allerede i tilstrækkeligt grad udfordret på imagesiden – og her hviler et tungt ansvar på hele byrådet i almindelighed og på det nye flertal og borgmesteren i særdeleshed.

Det positive først
Men lad os starte et helt andet sted, og lægge fra land med de positive toner – for 2017 var på mange områder en fortsættelse af de senere års uafbrudte væksthistorie.

Kommunens virksomheder havde den positive pen fremme, da de skulle give karakterer til Slagelse Kommune. Resultatet af Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse 2017 blev til endnu en flot placering som no. 13 – hele 9 pladser bedre end året før, og langt fra placeringen som nummer 91 tilbage i 2013.  

Der er for mig ingen tvivl om, at det fokus, som det tidligere flertal i byrådet har haft på erhvervspolitikken, har været en helt afgørende faktor for det flotte resultat.

Tilbage i 2013 var Slagelse rated som en af de ringeste kommuner i landet til erhvervsservice. Stemningen blandt virksomhederne var opgivende – og servicekulturen i forvaltningen overfor virksomhederne var langt hen ad vejen ikke eksisterende.

Erhvervsrådet havde længe foreslået en ny struktur for erhvervsservice udenfor forvaltningen, og da den kom op at stå, skete der mange gode ting.

De seneste 4 år har været en uafbrudt rejse op af tilfredshedsskalaen, så vi i dag ligger placeret blandt de bedste kommuner i landet. Og det har ikke kun været etableringen af erhvervscentret, der har gjort det.

Fra borgmesterkontoret har der været arbejdet hårdt på en kulturforandring i forvaltningen, så myndighedsudøvelse og service kunne gå hånd i hånd. Noget som forekommer fuldstændig indlysende – men som ikke var det.

Vi ved, at arbejdet med denne kulturændring  ikke har været let – og vi ved, at  arbejdet ikke er slut endnu.

Ny indkøbspolitik med lidt svær opstart
En stor milepæl i dette arbejde har været indgåelsen af indkøbspolitikker for bygge – og anlæg og senest også for vare – og tjenesteydelser, hvor lokale virksomheder skal inddrages i muligt omfang og naturligvis på en sådan måde, at kommunen får ydelserne til den rigtige pris.

Tidligere så vi hovedrystende ofte, at ydelser tankeløst blev indhentet udefra – og uden at spørge om lokale virksomheder kunne løse opgaverne lige så billigt – eller også blev ydelserne udbudt på en måde, som i sig selv udelukkede lokale virksomheder.

Igen uforståeligt – men sådan var det.

Nu har vi imidlertid en politik for indkøbsområdet, som erhvervsrådet har været med til at aftale med byrådet – og det har hjulpet, selvom vi ikke er i mål.

Der er stadig kræfter, som enten modarbejder eller ikke forstår eller ikke respekterer det vedtagne – og her har du John en opgave, som du skal løse, og jeg vil forsikre dig for, at det er en opgave, som vi vil holde øje med bliver løst. Det er kun rimeligt, at forvaltningen efterlever de politikker, som byrådet vedtager – og mon ikke tiden er til, at også de kommunale virksomheder inddrages i disse indkøbspolitikker. Når vi står sammen, vil vi stå stærkest.

Tak til tidligere borgmester Stén Knuth
Men meget er gået rigtigt godt de seneste 4 år, og det er kun passende, at jeg herfra retter en stor tak til dig Sten. Du tog handsken op, da tingene så sortest ud og du har vedholdende arbejdet på at forbedre erhvervsklimaet i kommunen – en opgave som ikke hele tiden har været lige nem, som har givet nogle øretæver, men en opgave, som  du har løst til klart bestået.

At det ikke bare er tom smiger til en afgående borgmester, vidner flotte væksttal om.

Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2017, er beskæftigelsen steget inden for den private sektor med mere end 1000 fuldtidsjob. Det er en fremgang, der procentuelt ligger et pænt stykke over udviklingen i både Region Sjælland og landet som helhed.

Også på befolkningstilvæksten har der været en betydelig stigning, idet der fra 1. kvartal 2013 til og med 1. kvartal 2017 er kommet små 1700 nye borgere til Slagelse Kommune.

Så det er rimeligt at drage den slutning, at en proaktiv og positiv erhvervspolitik, har en stor betydning for væksten i vores kommune.

Men vi er ikke i mål. Det kan gøres bedre.

Tid til ny erhvervsstruktur
Da vi i sin tid foreslog den ny struktur, anbefalede vi en løsning, hvor erhvervsrådet indgik som en del af erhvervscentret – dvs. et medlemsbaseret erhvervscenter udenfor forvaltningen, som skulle forestå al drift af kommunens erhvervsrettede aktiviteter – det som også er mere kendt som Herning/Ikast modellen. Det var tiden så ikke til dengang – men det er den nu.

En enstemmig bestyrelse i erhvervscentret har allerede i sommer anbefalet løsningen og det samme har erhvervsrådets bestyrelse – og havde det ikke været for en fodslæbende behandling i EPM udvalget, kunne løsningen have været gennemført.

Løsningen – og det er vigtigt - kræver imidlertid, at erhvervscentret rent faktisk overlades opgaven til selvstændig løsning – uden at politiske spilfægterier eller forvaltningen blander sig. Det nytter heller ikke noget, at kommunen fastholder selvstændige forvaltningsenheder med samme eller med stort set samme opgaver som erhvervscentret. Man kan ikke blæse og have mel i munden – og vi skulle meget gerne væk fra den landsbytænkning i erhvervsudviklingen, som i hvert fald har plaget kommunen i en årrække – og vel nok i hele tiden efter sammenlægningsreformen.

Erhvervsrådet afventer en klar udmelding fra det nye flertal i byrådet – om vi skal have en Herning/Ikast løsning, som både erhvervsråd og erhvervscenter anbefaler – eller hvad ønskerne i modsat fald måtte være. Vi forventer denne udmelding meget hurtigt.

Rådet sender gerne den melding, at vi er helt klar til at forsætte det gode og konstruktive samarbejde med byrådet. Det er ikke afgørende for os, om det er rød eller blå stue, der bestemmer. Det er handlingerne, der afgør det.

Kommunal fokus på økonomiener godt
John, din udmelding er, at der vil være markant fokus på kommunens økonomi – fornuftigt – men kig på først og fremmest på udgiftssiden – og lad være med at tro på, at dækningsafgift, byggesagsgebyrer og lignende gift løser nogle problemer.

Vores situation er den, at vi på afgørende parametre skal være mere attraktive end de kommuner, som vi konkurrerer med, hvis vi skal fastholde den positive udvikling – og yderligere beskatning af virksomhederne vil lægge gift for den udvikling.


Årets initiativpris til Kecon
Ved årets festlige højdepunkt ErhvervsAwarden, havde vi igen den store fornøjelse at uddele Initiativprisen til en virksomhed, organisation eller person, som har vist et helt særligt initiativ og vilje til at skabe vækst og udvikling i vores kommune.

Igen i år lå valget ikke lige for, idet der som i de foregående år, var mange stærke kandidater at vælge mellem. Bestyrelsen havde denne gang valgt at nominere EBK Huse, Per B. Madsen og Kecon. Kecon blev den fortjente vinder af erhvervsrådets initiativpris 2017.

Herfra skal lyde et stort tillykke til årets vinder og de to øvrige nominerede – samt til alle de mange dygtige lokale virksomheder, som hver i sær hver eneste dag bidrager til at gøre Slagelse kommune til en endnu stærkere erhvervskommune.

Slagelse Kommune i Nationalt gabestok
Vi kommer ikke uden om det….. For mens det er gået godt med vækst og udvikling for vores lokale virksomheder, så er det desværre kun gået i en retning med samarbejdet i byrådet – og der er stejlt nedad.

Det har været trist for ikke at sige tragikomisk at følge de mange personlige angreb fra alle sider af byrådssalen, og hvordan disse blev båret ind i den kommunale valgkamp på en sådan måde, at hele vores kommune har stået til offentligt skue og bespottelse på samtlige danske medier.

Sag bør undersøges til bunds
Navnlig en sag har været årsag til balladen. Den står stadig åben med mange spørgsmålstegn – og den har stadig potentiale til fortsatte problemer, hvis den ikke undersøges til bunds, så den kan lukkes ordentligt.

Vi har ikke brug for mytedannelser men klarhed over hvem, hvorfor og hvordan. Kommunens direktion og ledelse blev skudt i sænk med den sag, og vi skylder at få afklaret alle årsager og sammenhænge, så vi kan komme videre. Ellers forsvinder lugten ikke.

Med denne henstilling vil jeg også gerne kvittere for, at der nu er indgået en bred samarbejdsaftale i byrådet – for det har vi brug for. Nu er det vigtigt at I holder fast i det brede samarbejde, så vi ikke igen skal opleve et dysfunktionelt byråd – for det gavner hverken virksomheder eller borgere i vores kommune.

God erhvervspakke
Claus, når vi nu er så privilegeret at kunne tale direkte til en minister, ville jeg da være et skarn, hvis jeg ikke benyttede mig af lejligheden til at give dig et par gode ønsker og ideer med hjem.

Du skal vide, at vi er meget stolte af garderhusarerne og af det nationale og internationale arbejde de udfører og den måde, hvorpå regimentet involverer sig i lokalsamfundet. De samme gælder for flådestationen. Vi i Slagelse er begunstiget med mange arbejdspladser i forsvaret, og det brøster vi os af. Pas godt på dem og sørg for, at de får de ressourcer stillet til rådighed, som pålagte opgaver gør nødvendige – det har de fortjent og det fortjener Slagelse kommune.

Jeg ved godt, at det ikke er dit ressortområde, men omvendt er der ikke tvivl om, at alle lytter, når du taler.

Jeg har sagt det før til andre ministre som har besøgt os, og jeg gentager det gerne igen –

Den Sjællandske Tværmotorvej
Få nu lavet den sjællandske tværmotorvej – rute 22 – som vil bidrage til en betydelig erhvervsudvikling af hele Syd- og Vestsjælland, særligt når vi tænker den sammen med Femernforbindelsen og adgangen til de nordtyske og østeuropæiske markeder.

Vi har brug for den optimering af vores infrastruktur, så vilkårene for produktion, afsætning og rekruttering af arbejdskraft forbedres og vores konkurrenceevne ligestilles med det øvrige Danmark, hvor infrastrukturen har haft anderledes bedre vilkår. Så skal vi nok klare os selv.

Du skal også have en tommel op med hjem til regeringen.

Trods vanskelige vilkår har I gjort det godt – og det mærker vi også her hos os.

Fortsæt udflytningen og den erhvervspolitiske linje
Udflytningen af statslige arbejdspladser skabte ingen jubel i hovedstadens Djøf aristokrati – men det giver god mening alle andre steder. Hold fast i den plan.

Hold også fast i de erhvervspolitiske mål, som I i regeringen har sat op og hjulpet til med udførelsen af med efterårets erhvervspakke.

Det er godt for virksomhederne, og vi mangler nu, at også skattenedsættelserne kommer på plads. Vi afventer med troen på, at det lykkes.

Tak til medlemmer og bestyrese
Herfra skal der også lyde en stor tak til alle de medlemmer, der stiller deres frivillige arbejdskraft til rådighed i mange sammenhænge i samarbejdet med kommune og andre myndigheder. Jeres indsats og viden om erhvervslivets forhold er vigtig.

Tak også til medlemmerne af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i året, der gik.

Tre gode erhvervspolitiske råd
Som traditionen byder vil jeg også i år slutte af med at give rådets tre erhvervspolitiske anbefalinger til kommunen. Der er to gentagelser fra sidste år, da de fortsat er yderst relevante, og så er der blevet plads til en enkelt ny:

1. Fasthold den nuværende positive erhvervspolitiske linje med fokus på service og samarbejde, for det er gået i den rigtige retning i de sidste fire år, hvilket virksomhederne tydeligt har kvitteret for i DI’s erhvervsklimaundersøgelse.

2. Formuler en konkret fokuseret indsats der skal skabe bedre sammenhæng mellem erhverv, bosætning og uddannelse, da rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, vil være helt afgørende for fortsat vækst hos vore lokale virksomheder.

3. Vi skal have en ny erhvervsstruktur på plads ved at samle erhvervsråd og erhvervscenter, hvor erhvervsrådet - som en medlemsbaseret forening - overtager den fremtidige drift af de erhvervsrettede aktiviteter i form af en samarbejdsaftale og driftskontrakt med Slagelse Kommune – og uden konkurrerende forvaltningsmyndigheder. Udvikling for sig og myndighedsbehandling for sig.

Og med disse afsluttende gode råd, vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår.


Tilbage