Slagelse Erhvervsråd

d. 15.01.2019

Formandens nytårstale 2019

En træls start

Det kommer nok ikke bag på nogen, når jeg siger, at starten på året var træls – for nu at sige det på godt jysk.

Træls - og sådan skulle det slet ikke have været.

Alle rundt om bordet havde i god tid givet tilsagn om, at erhvervspolitikken, som var i god gænge, ikke skulle blive en kampplads. Det holdt så ikke rigtig stik. Tværtimod. Det blev i højeste grad en kampplads, hvilket heller ikke gik ubemærket hen. Og det har også givet skrammer både her og der.

Forløbet omkring den fremtidige struktur af Slagelse Erhvervscenter, vandt ikke en stilpræmie.

Der var for så vidt enighed om, at bestyrelsens antal var uhensigtsmæssigt stort, men der var ikke enighed om, at bestyrelsen fremover skulle bestå af i hovedsagen repræsentanter fra detailhandlen – så håndværket, industrien, transportsektoren, finanssektoren, liberale erhverv mv. ikke længere skulle have sæde i bestyrelsen.

Det var vi meget uenige i.

Vi er tilfredse med erhvervscentret

Vi er derimod meget begejstrede for erhvervscentret, som på alle måder har været et løft for kommunens erhvervsservice, og derfor var det også magtpåliggende for os at sikre en så bred vifte af både kompetencer og interesser i centrets bestyrelse som mulig.

Derfor gik vi nogle runder i den verbale boksering.

Vi fik det ikke, som vi helst ville, men vigtigst af alt så fik vi en løsning. Det havde været helt uholdbart at forblive i bokseringen, for løsninger er det, som kommunens erhvervsliv har brug for.

Det endte dog tilfredsstillende

Vi kunne i sidste ende enes om, at rådet udpegede formanden for bestyrelsen og med Morten Gaardbo som ny formand har bestyrelsen fået en god start.

Vi er overbeviste om, at den fremtidige strategiske ledelse af erhvervscentret ligger i trygge hænder hos Morten.

Morten har sammen med sin bestyrelse vist den forventede handlekraft med det samme – både i relation til samarbejdspartnere og centrets interessenter såvel som i relation til den fremtidige erhvervsstruktur.

Vi bifalder, at centrets organisation er skåret til med det samme under hensyntagen til den nye nationale erhvervsservicestruktur. Det er rettidig omhu.

Udpegningen er Per B. Madsen som daglig leder af centret, hilser vi også velkommen og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Per og resten af staben.

Erhvervscentret vil kunne regne med Erhvervsrådet som positiv medspiller, så vi i fællesskab kan fortsætte arbejdet med vækst og udvikling i vores lokale virksomheder. Og vi er sikre på, at det er en opgave, som centret både kan og vil løse til alles tilfredshed.

DI, sender Slagelse tilbage til start

For at blive i boksningens billedsprog, så fik vi noget af et leverstød, da resultatet af Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse udkom primo september.

Slagelse var slået tilbage til start - fra en placering som en flot no. 13 i 2017 til nu no. 85 ud af 93 kommuner.

Der er givet flere bud på årsagerne hertil. Og sandheden er nok, at årsagerne er flere.

Det er de samme mennesker, der har forestået erhvervsservicen i begge år, og der er ingen grund til at tro, at problemet ligger her. Rammevilkår har heller ikke været ændret, så heller ikke her kan svaret findes.

Virksomhederne ønsker politisk ro

Men det store og flere måneder lange politiske slagsmål på rådhuset med 2 konstitueringer har i et eller andet omfang efterladt et delvist lammet administrationsapparat, og det har haft betydning.

Vi kender det fra virksomheder. Hvis der er voldsom uro i bestyrelsen, påvirker det resten af organisationen.

Der er for os heller ingen tvivl om, at det dårlige resultat i undersøgelsen var virksomhedernes meget direkte vink med vognstangen til byrådspolitikerne om at stoppe en situation, som var kørt helt af sporet med landsdækkende negativ omtale til følge.

Måske håb for fremtiden

Med det brede budgetforlig for 2019 - med opbakning fra 30 ud af byrådets 31 medlemmer - ser det ud til, at der igen samarbejdes til fælles bedste. Det hilser vi i erhvervsrådet meget velkommen.

Ser vi på kommunens virksomheder under eet, så går det særdeles godt. Der er stort set vækst og optimisme hele vejen rundt.

Så set herfra er der al mulig grund til at tro, at vi med optimismen hos virksomhederne og samarbejdet på rådhuset, nok skal få Slagelse skubbet op på DI’s erhvervsklimaliste igen.

Op på en plads, der mere retfærdigt viser, at Slagelse Kommune er et godt sted at have sin virksomhed – og et godt sted at placere sin virksomhed.

Rammerne er som før og der er ro på bagsmækken.

Brug Slagelse Erhvervscenter

Vores opfordring kan kun være, at virksomhederne benytter sig at de gode tilbud om erhvervsservice, som kommunen rent faktisk tilbyder. Der er hjælp, råd og vejledning at hente til mangen en problemstilling og mange kompetencer at trække på. Brug dem. Søg hjælpen og rådgivningen. Den er stillet til rådighed af samme årsag.

Samarbejdsudvalget tilbage på sporet

Et andet vigtigt arbejde vi fik sat i værk under det tidligere byråd var samarbejdsudvalget for kommunale bygge – og anlægsopgaver. Et arbejde som vi også fik udvidet til at omfatte kommunens indkøb af vare- og tjenesteydelser.

Efter at have ligget i dvale i et års tid, har vi nu igen fået pustet liv i udvalget.

Med et nyt og styrket kommissorium for udvalget, og med nye spillere på afgørende pladser, ser vi meget positivt på udvalgets fremtidige arbejde.

Første møde har været afviklet, og det tegner allerede nu lovende. 

Flot ErhvervsAward

At vi i Slagelse kan, når vi vil og beslutter os for det, er den årlige ErhversAward et godt eksempel på. Her er der ingen middelmådighed, ingen vestsjællandske egen-begrænsninger.

Ingen tanker er for store, og intet kan blive for meget. Denne måde at tænke på, er befriende frisk.

Så en stor tak til Morten Hass og erhvervscentret for et job well done – og vi glæder os allerede til næste ErhvervsAward, der – så vidt jeg er orienteret - flytter i nye men dog kendte omgivelser, nemlig lige her på kasernen.

Årets Initiativpris

Højdepunktet på årets ErhvervsAward, var selvfølgelig uddelingen af erhvervsrådets Initiativpris – og sådan er det jo!

Igen i år stod valget mellem tre stærke kandidater: Viminco, Gerlev Idrætshøjskole og KL Specielservice. Vinderen blev KL Specielservice. Endnu engang tillykke med prisen til KL Specielservice, og et tillykke til de to øvrige nominerede Viminco og Gerlev Idrætshøjskole. 

Vi mangler faglærte

Nu er vort erhvervsklima imidlertid ikke kun klappe kage.

For vi har en stor udfordring, som kun bliver større dag for dag.

Inden for både bygge- og anlæg, industri og i serviceerhvervene melder stadig flere virksomheder om mangel på arbejdskraft. Det truer den vækst, som også har bidt sig fast hos vores lokale virksomheder.

Ifølge Dansk Industri vil vi i Danmark komme til at mangle omkring 40.000 faglærte i løbet af de næste 10 år.

Desværre matcher de unges valg efter 9. eller 10. klasse ikke virksomhedernes behov, da de oftest vælger den gymnasiale vej.

En vej, som for mange ikke fører det rigtige sted hen.

Projektet ”Flere Faglærte” sætter fokus på denne udfordring. Erfaringer har dog desværre vist os igen og igen, at projekter med fine intentioner ikke gør det alene. Det skal konkrete handlinger til.

Flyt 10 klasse til ZBC

En konkret handling kunne være at flytte vores 10 klasser sammen med de faglige uddannelser på ZBC. Det har man gode erfaringer med i Næstved, hvor ZBC driver kommunens 10 klasse.

Det har medført, at dobbelt så mange unge fra 10 klasse nu vælger en faglig uddannelse.

Det er da positive erfaringer man kan tage at føle på – så vi opfordrer byrådet til at gøre det samme i Slagelse Kommune.

Beer2Business uformelt erhvervsnetværk

Slagelse Erhvervsråd afsøger hele tiden nye muligheder for, at det lokale erhvervsliv kan mødes og udveksle erfaringer og blive inspireret af hinanden.

Derfor har vi i samarbejde med Slagelse Musikhus udviklet en ny form for gå-hjem-møde - Beer2Business - som er en faglig torsdagsbar, hvor virksomhederne i et uformelt miljø, kan dyrke netværk og møde andre virksomheder og kulturaktører.

Beer2Business er for alle medlemmer af Slagelse Erhvervsråd, samarbejdsforbindelser, gode venner af rådet og lokale kulturinstitutioner.

En stor tak til Annette Borg for at stille det flotte musikhus til rådighed, og for de kulturelle indspark, som der altid følger med vores Beer2Business.

Så kom og vær med, når vi starter op igen torsdag den 7. februar – og tag endeligt venner og forretningsforbindelser med.

Vi genstarter vores delegationsrejser

I det nye år vil vi genoptage vores tidligere så populære delegationsture, og vi ligger hårdt fra land, når vi i foråret tager til det smukke Edinburgh i Skotland.

Netværk er et nøgleord men også mulighed for at mærke historiens drabelige vingesus på Edinburgh Castle, speedboat adventure på Loch Lomond, besøg til Skotlands ældste by St. Andrews – særlig kendt af golffolket -  og nå ja – måske også en lille whisky-smagning.

Det er håbet, at alle kan få en god og udbytterig tur. For mere information kan Kim kontaktes.

Flere medlemmer til erhvervsrådet

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, at erhvervsrådet kun er stærkt, når det har opbakning fra kommunens virksomheder. Vi prøver efter bedste evne at varetage erhvervsinteresser og formidle erhvervslivets synspunkter til rådhuset. Der er brug for det.

Vi tager et meget lille kontingent, som alle uden undtagelse kan betale. Hvis I ikke er medlem, så meld jer ind, og hvis nogen i netværket ikke medlem, så fortæl dem, at det skal de blive, så vi kan bevare talerøret. Kim kan altid kontaktes for medlemskab, og der ligger flyers ved indgangen.

Sidst men på ingen måde mindst - Tak til erhvervsrådets bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået, og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i den nye sæson.

3 gode råd

Som traditionen byder vil jeg også i år slutte af med at give rådets tre erhvervspolitiske anbefalinger til kommunen:

  1. Fasthold de gode samarbejdstakter fra budgetforliget 2019. Vi har brug for et samarbejdende byråd.

  2. Hold fokus på virksomhedernes behov, så vi får det maksimale ud af det nye erhvervsfremmesystem, med det nye erhvervshus i Sorø, og et styrket erhvervscenter uden parallel kommunal dobbeltorganisering.

  3. Flyt vores 10 klasser til ZBC, så vi får flere unge til at vælge en faglig uddannelse.

Tilbage