Slagelse Erhvervsråd

d. 08.04.2020

Pressemeddelelse om anlægsloft

Slagelse Erhvervsråd hilser aftalen mellem regering, KL og Danske Regioner om at sætte det kommunale anlægsloft ud af kraft i resten af 2020 meget velkommen.

En ny prognose fra Dansk Byggeri viser, at virksomhederne allerede nu på landsplan, har afskediget op mod 14.000 medarbejdere, svarer til knap otte procent af medarbejderne. En ophævelse af det kommunale anlægsloft forventes på nationalt plan, at kunne forhindre hjemsendelse af mellem 2.000 og 2.500 medarbejdere i bygge- og anlægsvirksomhederne.

Virksomhederne i Slagelse Kommune mærker også de voldsomme følgevirkninger, af den dybe krise som hele verden nu befinder sig i, og også i vores kommune, vil det medføre en betydelig stigning i ledigheden. For at vi ikke skal synke helt ned i mørket, hvor det bliver mere og mere vanskeligt at komme tilbage fra, er det helt afgørende at vi allerede nu, gør os tanker om hvordan vi kommer videre når krisen er lagt bag os.

I Slagelse Erhvervsråd mener vi, at dette bedst gøres ved at holde hånden under virksomhederne og deres medarbejdere i den nuværende svære situation, således at vi er klar til at komme op i gear igen, når vi er på den anden side af krisen. Kort sagt, skal vi bedst muligt og i respekt for smittefare, holde hjulende i gang ude i virksomhederne.

Derfor hilser vi også alle de nuværende hjælpepakker velkomne, med ophævelsen af det kommunale anlægsloft som det seneste.

Lige så vigtigt op påkrævet som ophævelsen af anlægsloftet er, lige så vigtigt er det, at der med de kommunale opgaver der nu forventes fremrykket, tænkes ekstra meget på de lokale virksomheder.

Det er vores lokale virksomheder som er rygraden i vores kommune, og derfor helt afgørende, at det er dem der bliver tilgodeset, når de fremrykkede kommunale opgaver og projekter skal udmøntes.

Som altid stiller Slagelse Erhvervsråd sig til rådighed, når der skal findes løsninger på vores fælles udfordringer.


Tilbage