Slagelse Erhvervsråd

d. 04.12.2020

Igen en trist placering i DI-undersøgelse

Man kan sige meget om denne undersøgelse, og der er der også blevet gennem årene, hvor især de dårligst placerede kommuner synes at have mest kritik af undersøgelsen. Uanset hvad man måtte mene om undersøgelsen, så er den dog et udtryk for, hvad en række betydende virksomheder mener om kommunens erhvervspolitik og forvaltning, og der bør man tage erfaring af – også selvom det er en begrænset del af kommunens virksomheder, der afgiver svar til undersøgelsen.

Undersøgelsen omfatter mange områder og tal, og disse er selvfølgelig vigtige og relevante at dykke ned i for at blive klogere på, hvor skoen trykker mest.

For Slagelse Erhvervsråd har et af de vigtige spørgsmål altid været ”Vil du anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen?” Her svare kun 50% ja! Det er meget bekymrende, da vi anser de lokale virksomheder for de bedste ambassadører, når der skal tiltrækkes nye virksomheder til kommunen.

At kun 50% vil anbefale andre virksomheder at flytte til kommunen, er et tydeligt signal om, at der er brug for en mere progressiv erhvervspolitik samt en mere positiv tilgang og forståelse for virksomhedernes behov, når de henvender sig til den kommunale administration. Lave placeringer inden for manglende erhvervsarealer, samarbejde med jobcenter og sagsbehandling inden for miljø og byggesager, understøtter dette.

At vi desværre fortsat har et byråd, som har betydelige udfordringer med samarbejdet, er nok en del af forklaringen på den dårlige placering af kommunens image som nr. 90 ud af 93. Det burde give stof til en eftertanke i hele byrådet – både med hensyn til politikernes samarbejde som med håndteringen af de problemer, som skaber kedelige overskrifter og avisartikler for kommunen.

Der er heldigvis også enkelte lyspunkter, hvor det især glæder erhvervsrådet, at vores gode samarbejde om kommunale indkøb, giver en god placering inden for brug af private leverandører. Også samarbejde mellem virksomheder og folkeskolerne, ser ud til at bevæge i den helt rigtige retning.

De enkelte lyspunkter er positive, men kan dog ikke ændre det samlede billede af, at vi har behov for en ændret og mere proaktiv erhvervspolitik, en mere positiv forvaltningspraksis med mere ja og alternative løsningsforslag end nej, og ikke mindst et samarbejdende byråd, som i fællesskab finder løsninger for borgerne og virksomhederne, og ikke bruger energien på procesfnidder.

Der er givet plads til forbedring, og vi medvirker gerne til at skabe den.


Tilbage