Slagelse Erhvervsråd

d. 31/08 2021

Generalforsamling 2021

Slagelse Erhvervsråd ser tilbage på et udfordrende 2020, hvor vi alle måtte – og fortsat må - forholde os til COVID-19 krisen. Vi vil også benytte lejligheden til at præsentere rådets nye strategi, og høre hvad I som medlemmer mener.

Som altid vil der efter generalforsamlingen, være et spændende og aktuelt foredrag, ligesom vi slutter med et lille traktement.

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingentsatser for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Vedtægternes § 7 Generalforsamling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15. marts 2021.


Tilbage