ELCON Slagelse

jbli@elcon.dk

ELCON A/S er en landsdækkende installationsvirksomhed der tilbyder alt i eltekniske løsninger. I ELCON Slagelse har vi fokus på lokal forankring og bakker op om lokale initiativer og arrangementer.

Advokathuset Slagelse

rr@advokathuset-slagelse.dk

Lokalt funderet advokatvirksomhed med 3 advokater og derudover 5 medarbejdere. Kontoret er etableret i 1935 og har dermed et godt lokalkendskab. Vi yder rådgivning inden for et bredt spektrum af juraen, herunder erhvervs-rådgivning, fast ejendom, arveret, dødsbobehandling, insolvensret, inkasso, familieret, forsikringsret, retsmægling, mediation m.v.

Søren Ringbo

bsri@lederne.dk

Lederne er en faglig organisation og a-kasse for ledere og særligt betroede medarbejdere. Vi hjælper dig, der leder andre – med uddannelse, inspiration, netværk og rådgivning inden for ledelse, karriere og juridisk bistand.

Lederne Vestsjælland

bsri@lederne.dk

Lederne er en faglig organisation og a-kasse for selvstændige, ledere og særligt betroede medarbejdere. Vi hjælper dig, der leder andre – med uddannelse, inspiration, netværk og rådgivning inden for ledelse.

Jan Østerskov

janost@envafors.dk

Det er væsentligt at deltage for Envafors som erhvervslivets forsyningsselskab.

Envafors A/S

janost@envafors.dk

Envafors er et fælles serviceselskab stiftet d. 25. maj 2022 i et samarbejde mellem NK-Forsyning og SK Forsyning. SK Forsyning og NK-Forsyning er begge kommunalt ejede multiforsyningsselskaber med mere end 100 års erfaring. Vi varetager vores kunders interesser inden for produktion, service og administration af forsyning inden for vand, spildevand, el og gadelys. SK Forsyning arbejder desuden med varme og …