Danske Bank

tohj@danskebank.dk

I mere end 150 år har Danske Bank været med til at understøtte vækst og muliggøre udvikling i samfundet. Vi har udviklet os i takt med de samfund, vi er en del af – og vi har været med til at forme udviklingen ved at gøre det muligt for individer, familier, virksomheder og orgnisationer at indfri deres ambitioner og potentiale …

Dalsgaard, Stahl & Wøldike Godkendt Revisionsanpartsselskab

je@revisiondsw.dk

Dalsgaard, Stahl & Wøldike er et moderne, lokalt forankret godkendt revisionsselskab i Slagelse med fokus på den personlige betjening. Vores kunder er virksomheder, organisationer, landbrug og privatpersoner. Vi er generalister, der ved meget om mange emner. Og vi sikrer, at vi er up-to-date via løbende efteruddannelse af alle medarbejdere i virksomheden. Men vi erkender også, at vi ikke ved alt …

Spar Nord Bank

mra@sparnord.dk

Spar Nord Bank har rødder tilbage til 1824 og er i dag Danmarks 5. største bank. Vores decentrale forretningsmodel betyder, at vi driver Lokalbankerne rundt i landet som selvstændige bankforretninger med stor selvbestemmelse og uden en områdeledelse mm. Med en reference direkte til Direktionen, gør det beslutningsvejen kort og enkel. Det er unikt i vores branche. Vi prioriterer de personlige- …