Medlemmerne


Mød vores medlemmer
Direktør: Thue Nielsen,
Image
Erhvervskundedirektør: Jesper Lindqvist,
Image
"INNOFORS ApS har været medlem af Slagelse Erhvervsråd i mange år og har haft stor gavn af medlemskabet i form af deltagelse i forskellige arrangementer udbudt af Slagelse Erhvervsråd. Vi sætter stor pris på erhvervsrådets store arbejde for at forbedre forholdene for erhvervslivet i Slagelse Kommune. I 2023 er Ann Sofie Forssling trådt ind i Slagelse Ervhervsråds bestyrelse."
Direktør / ejer: Ann Sofie Forssling,
"Vi ser dette medlemsskab som en stærk partner, til alle virksomheder i Slagelse kommune.."
Vinhandler / Direktør: Frank Ditmar,
Automobilforhandler: Torben Kjerulff,
Partner: Brian Pedersen,
Daglig leder: Michael Hemmingsen,
Image
"Vi har meldt os ind i Slagelse Erhvervsråd for at være en del af en samlet erhvervs stemme i Slagelse Kommune. SLER afholder flere arrangementer hvor det er muligt at få et større og bredere netværk på tværs af de 3 erhvervs foreninger der er i kommunen. I Slagelse Erhvervsråd bliver de gl. kommune grænser brudt og man kigger ind i et samlet Slagelse, og det er sammen vi alle styrker kommunes erhvervsliv."
Afdelingleder: Stine Rasmussen,
Ejer: Joachim Castenschiold,
Image
Adm. Direktør: Dorthe Gelsing,
Administrerende direktør, partner og landinspektør: Michael Thomsen,
Image
"Som lokal forankret virksomhed er det for os hos Ret&Råd Advokater et naturligt valg at være medlem af og deltage i Slagelse Erhvervsråds arrangementer. På den måde vil vi gerne bidrage til at styrke det lokale erhvervsliv og Slagelse Kommune."
Advokat (L): Lars Thurø Møller,
Ejer: Linda Kristiansen,
Image
Direktør: Diana Andersen,
Image
Direktør: Jørgen Nielsen,
Image
GOLFMANAGER: MICHAEL BRINK,
Adm. direktør: Torben Hansen,
Image
Regnskabschef: Nicklas Jensen,
Image
Bestyrelsesformand: Jens Ellegaard,
Image
"Skælskør Erhvervsforening vægter højt, at være en del af et fællesskab, hvor der arbejdes med erhvervsudvikling og gode vilkår for Slagelse Kommunes Erhvervsliv."
Formand: Pia Kimer Jacobsen,
Marketingchef: Jane Dahl,
"Vi bakker op om Slagelse Erhvervsråd, fordi vi mener Erhvervslivet fortjener at blive hørt, og involveret aktivt både Lokalt og Regionalt"
Fragtmand: Jens-Ole Larsen,
"Vi finder at Slagelse Erhvervsråd er samlende for det lokale erhvervsliv og fælles talerør til Slagelse Kommune"
Direktør: Niels Lien,
Direktør: John Møller Jensen,
Image
Erhvervskundechef: Torben Højland,
Image
"Netværk er vigtigt - lokalt netværk er endnu vigtigere. Derfor bakker vi naturligvis op om Slagelse Erhvervsråd og vi glæder os over samarbejdet både med Erhvervsrådet, og med medlemmerne."
Leder af Marketing, Erhverv og Projekt: Birgitte Dalsgaard,
Kommunikation og fællesskabskoordinering: Freja Svendsen,
Ejer og IT specialist: Stig Herstal,
Direktør: Ulrik Thorsted,
Image
"Som lokalt baseret virksomhed siden 1883, er det naturligt at vi støtter op om Slagelse Erhvervsråd, og opgaven med at styrke betingelserne for erhvervslivet."
CEO: Søren Malling,
Marketingskoordinator: Trine Grønfelt,
Administrator: Michael Corfitsen,
Image
Markedsdirektør, afdelingsleder, civilingeniør i miljøteknik: Jens-Ole Petersen,
"Det er væsentligt at deltage for Envafors som erhvervslivets forsyningsselskab."
Seniorkonsulent: Jan Østerskov,
"Sjællandske Medier skaber kontakt til lokale virksomheder, og bakker selvfølgelig op om det lokale erhvervsliv!"
Salgschef: Sanne Elbæk,
Image
Founder og Regnskabscoach: Jane Lillelund,
"Det er vigtigt for os at være en del af et lokalt fællesskab, som er med til at udvikle og styrke erhvervslivet i Slagelse Kommune."
Direktør: Henrik Jørgensen,
Image
"I hele landet bakker støtter erhvervslivet den aktuelle kunst, kunsthaller og museer, så vi skal også have Slagelse Kommunes virksomheder til at støtte Kongegaarden og møde samtidskunsten. Ikke så meget for vores skyld, men mere til glæde for de regionale virksomheders udvikling og nationale branding. Vil man i dag have succes som international erhvervsleder, og gøre sin virksomhed forandringsparat, er man nødt til at vide noget om den nye kunst, og ikke mindst vise, at man støtter og forstår kunstens vigtige innovative rolle i vores samfund."
Kunstfaglig og administrativ leder: Henrik Broch-Lips,
"Hos LUBI Transport ser vi et medlemsskab af Slagelse Erhvervsråd som en helt naturlig del af vores lokale forankring og samarbejde. Vi hjælper virksomheder i hele landet i samarbejdet omkring rekruttering indenfor alle brancher, og vores motto er "ingen kan alt, alle kan noget, og sammen kan vi det hele""
Direktør: Hans Henrik Lund-Madsen,
Teknikumingeniør m. Ida: Arne Andersen,
Image
Havnedirektør: Jimmi Jørgensen,
Image
Ejer: Torben Kofoed,
"Vi er i LAG Slagelse med i Slagelse Erhvervsråd for at få kontakt til lokale virksomheder og bakke op om interessevaretagelse af det lokale erhvervsliv."
Koordinator og sekretariatsleder: Anne Mette Christiansen,
Konduktør: Mikki Christensen,
Image
Erhvervsmægler: Frantz Larsen,
"Vi støtter altid op lokalt og derfor er vi også medlem Slagelse Erhvervsråd, som gør en forskel for de lokale erhvervsvirksomheder."
Afdelingsdirektør: Peter Andreasen,
"Som faglig organisation for virksomhedsejere og ledere, er det vigtigt at have en lokal forankring. Det får vi bla. gennem vores medlemskab og samarbejde med Slagelse erhvervsråd."
Afdelingsbestyrelsesmedlem: Søren Ringbo,
Managing Director: Henrik Klode,
Direktør: Jim Jensen,
Image
""Vi støtter SLER fordi det er vigtigt at styrke betingelserne for det lokale erhvervsliv og bakke op om at skabe endnu bedre samarbejdsrelationer på tværs af brancherne i Slagelse""
Partner: Claus Andersen,
Formand: Gert Hansen,
CEO: Bo Borne Jørgensen,
Filialdirektør: Hans Erik Sonn,
Image
"Tvis køkkener Slagelse ApS ønsker at virke for det lokale sammenhold og fællesskab. Skal vi skabe en stærk kommune, så skal vi tilsikre at erhvervslivet fokuserer lokalt. Her er SLER et kæmpe aktiv"
Indehaver / Direktør: Carsten Westh Petersen,
"Slagelse Erhvervsråd åbner døre for erhvervsudvikling på tværs i de 3 byer i kommunen. og er et fornuftigt valg med vores lokale beliggenhed i Skælskør. Sammen er vi stærkere."
Grafik, salg og marketing: Dorthe Hansen,
Serviceleder: Jonas Blicher,
Glaskunstner: Sussi Berger Lægg,
direktør: Hanne Elsner,
Image
"En kommune, en erhvervsforening"
ejer: Allan Hessel,
Direktør: Ole Christensen,
"Ved at være medlem i Slagelse Erhvervsråd har man mulighed for at påvirke erhvervspolitikken, så der herved sikres gode vilkår for erhvervslivet."
Direktør: Ole E. Hansen,
Indehaver: Kim Klausen,
Direktør: Søren Norup,
Image
Direktør: Jacob Vestergaard,
"En stærk partner i netværk og dialog"
Direktør: Anders Jensen,
Image
"Som mangeårigt medlem af SLER og tidligere medlem af bestyrelsen, ser jeg et stort behov for SLER som erhvervslivets talerør, både til det offentlige men også i høj grad til den politiske ledelse i Slagelse Kommune."
Rådgiver og projektleder: Michael Carlsen,
Direktør, Partner: Peter Frimann,
Image
"For ZBC er det vigtigt, at være en aktiv del af den lokale erhvervsudvikling. Derfor arbejder vi også for gode samarbejdsrelationer ud i det lokale erhvervsliv. Derfor er ZBC også en del af Slagelse Erhvervsråd. "
Uddannelseschef : Michael Bang Dyrehave,
Relationship Manager: Claus Oliver Serup,
Image
Drift & projektkoordinator: Mia Stenbjerg,
CEO: Ulrich Mosegaard,
Image
"Behov for en solid IT-partner? Ravn IT giver jer ro til at koncentrere jer om forretningen, mens vi tager os af teknikken. I behøver ikke bekymre jer om nedbrud eller trusler mod driften eller sikkerheden i jeres virksomhed. "
CEO / Solution Specialist: Torben Ravn,
Malermester: Bo Nielsen,
"Seagull Aps er medlem af SLER for at støtte op om erhvervslivet i Slagelse Kommune. Sammen står vi stærkere i indsatsen at få bedst mulige vilkår for vore virksomheder og for at vise, at der er spændende arbejdspladser i Slagelse Kommune."
direktør: Anni Tolstrup-Christensen,
Dir.: Jørgen Klode,
Image
"Jeg lægger vægt på, at Slagelse Erhvervsråd dækker hele kommunen og alle brancher, er 100% medlemsfinansieret og derfor også en helt uafhængig erhvervsforening i kommunen. Jeg ved at Slagelse Erhvervsråd sidder med ved bordet i en række af kommunens erhvervsudvalg, herunder Samarbejdsudvalget og så lægger jeg vægt på de årlige arrangementer, herunder den traditionsrige Nytårskur hos Gardehusarerne og ikke mindst deres Initiativpris til Erhvervs Award-showet. "
Direktør: Michael Bach Rasmussen,
"SLER viste især sin berettigelse da der blæste nye politiske vinde i kommunen. Det er vigtigt at erhvervslivet i Slagelse Kommune bakker op omkring rådet som vores fælles stemme, hvor at det giver mening for os."
Filialdirektør: Lars Fischer Rasmussen,
Image
Advokat- indehaver: René Rasmussen,
Partner og rådgiver: Jens Grønkjær,
medejer: Anders Poulsen,
Image
"Vi støtter op om Slagelse Erhvervsråds store indsats for at påvirke erhvervspolitikken med udgangspunkt i virksomhedernes interesser, og dermed forbedre vilkårene for erhvervslivet i Slagelse Kommune. I over seks år som bestyrelsesmedlem repræsenterede Thomas Bagger Slagelse Erhvervsråd i Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR), og referencegruppen ”Flere voksenlærlinge” i Slagelse Kommune."
Salgs- og Udviklingsdirektør: Thomas Bagger,
"ZTRONG støtter naturligvis Slagelse Erhvervsråd, som er et vigtigt element i at udvikle erhvervslivet og dermed Slagelse Kommune."
Ejer af ZTRONG: Maibritt Isberg Andersen,
Adm. Direktør: Lars Have,
Indehaver af firma: kim Rohrberg,
"Jeg ser det som vigtigt at have et aktivt Erhvervsråd i Slagelse Kommune, som både kan være en stærk medspiller i udviklingen af Slagelse Kommunes Erhvervspolitik samt som en samlende kraft for erhvervsvirksomhederne i Slagelse Kommune."
Indehaver, Ejendomsmægler & valuar, MDE: Jan Thanning,
Marketingdirektør: Dorte Keinicke,
Image
Direktør: John Milvertz,
Image
CFO og medejer: Jesper Nygaard,
Image
"Slagelse Erhvervsråd samler alle kommunens virksomheder og øvrige interessenter fra erhvervslivet under én paraply, så vi sammen har en stærk stemme for at fremme medlemmernes lokale erhvervsinteresser. En særlig styrke er her blandt andet erhvervsrådets uafhængighed i kraft af at være medlemsfinansieret og uden offentlig støtte, hvorved vi blandt andet ikke skal tage hensyn til partifarver, når vi kæmper medlemmernes sager. Erhvervsrådet er i rivende udvikling og jeg glæder mig meget over resultaterne på den lange bane."
Statsautoriseret revisor: Jesper Ehlers,
Direktør: Søren Norup,
Image
Mester: Claus Christensen,
Image
"Vigtigt netværk til rigtig mange lokale beslutningstagere og virksomhedsejere."
Partner, direktør: Sven Lyse,
Forretningschef: Henrik Stoltze,
  Nordic Custom Made logo - medlemmmerEBK HUSE A/S logo - medlemmmerKofoed Konsult logo - medlemmmerDG Consult ApS logo - medlemmmerNordea logo - medlemmmerSenva ApS logo - medlemmmerBrdr. H S Jensen logo - medlemmmerKunsthal Kongegaarden logo - medlemmmerEllegaard Göttingen Minipigs A/S logo - medlemmmerC&P Inspection A/S logo - medlemmmerKORSØR ERHVERVSFORENING logo - medlemmmerDansk Metal Midt-Vestsjælland logo - medlemmmerDansk Miljørådgivning A/S logo - medlemmmerAcobs ApS logo - medlemmmerPwC logo - medlemmmerHass Olsen A/S logo - medlemmmerEntreprenørfirmaet H. J. Huse A/S logo - medlemmmerDet Lille Glashus logo - medlemmmerSørby vvs & El-service logo - medlemmmerAlflora logo - medlemmmerRavn IT A/S logo - medlemmmerRuge Ejendomme logo - medlemmmerJyske Bank logo - medlemmmerLUBI Transport ApS logo - medlemmmerEDC Erhverv Vestsjælland logo - medlemmmerIntelligentCARE A/S logo - medlemmmerCloud Zolutions logo - medlemmmerRealmæglerne Jan Thanning ApS logo - medlemmmerEV Bolig og Leva Ejendomme A/S logo - medlemmmerELCON Slagelse logo - medlemmmerBorreby Herreborg logo - medlemmmerDalmose El-Service A/S logo - medlemmmerAtlantia logo - medlemmmerSEMITECH A/S logo - medlemmmerAdvokathuset Slagelse logo - medlemmmerWestrup ApS logo - medlemmmerBrødrene Dahl A/S logo - medlemmmerSkel.dk Landinspektører logo - medlemmmerForlev Vognmandsforretning logo - medlemmmerVilcon Hotel & Konferencegaard logo - medlemmmerSeagull Aps logo - medlemmmerOptimus Anlæg A/S logo - medlemmmerKjerulff A/S logo - medlemmmerSjællandske Medier logo - medlemmmerVestsjællandsCentret logo - medlemmmerSv. Aa. Nielsen A/S logo - medlemmmerRuge Ejendomme logo - medlemmmerA-J Rådgivende Ingeniører ApS logo - medlemmmerMalerfirma Nielsen & Strate ApS logo - medlemmmerH.P. Christensen & Sønner A/S logo - medlemmmerTRELLEBORG GOLFKLUB SLAGELSE logo - medlemmmerSkælskør Erhvervsforening logo - medlemmmerSydbank A/S logo - medlemmmerRet & Råd Advokater Slagelse logo - medlemmmerMCA Consulting logo - medlemmmerSlagelse Vinkompagni logo - medlemmmerLederne Vestsjælland logo - medlemmmerFloraDin A/S logo - medlemmmerZBC logo - medlemmmerOllerup Maskinfabrik A/S logo - medlemmmerAUBO Køkken & Bad Slagelse A/S logo - medlemmmerTvis Køkkener Slagelse ApS logo - medlemmmerHRS A/S logo - medlemmmerEnvafors A/S logo - medlemmmerSmartos Telte – Din lokale festudlejer logo - medlemmmerXL-BYG Grønvold & Schou A/S logo - medlemmmerBagger Låse og Alarm A/S logo - medlemmmerHF & VUC Klar logo - medlemmmerZTRONG logo - medlemmmerHarboes Bryggeri A/S logo - medlemmmerTømrer- & Snedkermester Niels Lien ApS logo - medlemmmerArla Foods, Slagelse Mejericenter logo - medlemmmerDalsgaard, Stahl & Wøldike Godkendt Revisionsanpartsselskab logo - medlemmmerSpar Nord Bank logo - medlemmmerLAG Slagelse logo - medlemmmer

   Find en virksomhed og markedsfør din egen virksomhed


   Vi vil gerne bygge bro mellem vores medlemmer og synliggøre dem for hinanden og for andre. Vi vil gerne hjælpe til med at støtte lokalt salg. Måske er du selv på udkig efter en særlig leverandør, kunde eller samarbejdspartner? Her kan alle søge efter en specifik virksomhed blandt vores medlemsvirksomheder.

   Som medlem af Slagelse Erhvervsråd kan du markedsføre din virksomhed her. Opret din profil, log ind og giv en kort beskrivelse af din virksomhed, og hvad du tilbyder. 

   Sådan hjælper medlemmerne hinanden, hos os


   Sparring, vejledning og sammenhold
   Lokal kendskab, og muligheder
   Deling af gode tilbud og interne kampagner
   Aktivering af respektive netværk
   Workshops, præsentationer og møder

   Medlemslisten


   0
   Medlemmer
   A-J Rådgivende Ingeniører ApS logo medlemsliste
   Slagelse
   Bygge og anlæg
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Acobs ApS logo medlemsliste
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Advokathuset Slagelse logo medlemsliste
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Alflora logo medlemsliste
   Korsør
   Handel
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   Service
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Arla Foods, Slagelse Mejericenter logo medlemsliste
   Slagelse
   Fødevareproduktion
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Atlantia logo medlemsliste
   Slagelse
   Ejendomme
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   AUBO Køkken & Bad Slagelse A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Detail
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Bagger Låse og Alarm A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Håndværk
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   Industri
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Borreby Herreborg logo medlemsliste
   Skælskør
   konferencer og restauranter
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Brdr. H S Jensen logo medlemsliste
   Dalmose
   Bygge og anlæg
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Brødrene Dahl A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Handel
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   C&P Inspection A/S logo medlemsliste
   Korsør
   Industri
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Cloud Zolutions logo medlemsliste
   Slagelse
   IT, tele og medier
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   IT
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   Ejendomme
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Dalmose El-Service A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Håndværk
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Dalsgaard, Stahl & Wøldike Godkendt Revisionsanpartsselskab logo medlemsliste
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Dansk Metal Midt-Vestsjælland logo medlemsliste
   Slagelse
   Andet
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Dansk Miljørådgivning A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Det Lille Glashus logo medlemsliste
   Slagelse
   Andet
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   DG Consult ApS logo medlemsliste
   Skælskør
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   EBK HUSE A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Bygge og anlæg
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   EDC Erhverv Vestsjælland logo medlemsliste
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   ELCON Slagelse logo medlemsliste
   Slagelse
   Bygge og anlæg
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Ellegaard Göttingen Minipigs A/S logo medlemsliste
   Dalmose
   Andet
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Entreprenørfirmaet H. J. Huse A/S logo medlemsliste
   4200
   Bygge og anlæg
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Envafors A/S logo medlemsliste
   Næstved
   Andet
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   EV Bolig og Leva Ejendomme A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Ejendomme
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   FloraDin A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Service
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Forlev Vognmandsforretning logo medlemsliste
   Slagelse
   Transport
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   Industri
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   H.P. Christensen & Sønner A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Håndværk
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Harboes Bryggeri A/S logo medlemsliste
   Skælskør
   Fødevareproduktion
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Hass Olsen A/S logo medlemsliste
   Skælskør
   Handel
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Korsør
   Bygge og anlæg
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   HF & VUC Klar logo medlemsliste
   Slagelse
   Uddannelse/erhverv
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   HRS A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Håndværk
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   Fødevareproduktion
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   IntelligentCARE A/S logo medlemsliste
   Korsør
   IT
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Korsør
   Transport
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Jyske Bank logo medlemsliste
   Slagelse
   Andet
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Kjerulff A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Andet
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Korsør
   Ejendomme
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Kofoed Konsult logo medlemsliste
   Høng
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   4220
   Bygge og anlæg
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   KORSØR ERHVERVSFORENING logo medlemsliste
   Korsør
   Service
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Korsør
   Transport
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Kunsthal Kongegaarden logo medlemsliste
   Korsør
   Turisme/oplevelse/kultur
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   LAG Slagelse logo medlemsliste
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Lederne Vestsjælland logo medlemsliste
   Slagelse
   Andet
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   LUBI Transport ApS logo medlemsliste
   Slagelse
   Andet
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Malerfirma Nielsen & Strate ApS logo medlemsliste
   Korsør
   Bygge og anlæg
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   Bygge og anlæg
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   MCA Consulting logo medlemsliste
   Slagelse
   IT
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Nordea logo medlemsliste
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Nordic Custom Made logo medlemsliste
   Skælskør
   IT
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Ollerup Maskinfabrik A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Industri
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Optimus Anlæg A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Bygge og anlæg
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   PwC logo medlemsliste
   Ringsted
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Ravn IT A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   IT
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Realmæglerne Jan Thanning ApS logo medlemsliste
   Slagelse
   Ejendomme
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Ret & Råd Advokater Slagelse logo medlemsliste
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Ruge Ejendomme logo medlemsliste
   Holbæk
   Ejendomme
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Ruge Ejendomme logo medlemsliste
   Holbæk
   Ejendomme
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Seagull Aps logo medlemsliste
   Slagelse
   Handel
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   SEMITECH A/S logo medlemsliste
   Korsør
   Handel
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Senva ApS logo medlemsliste
   Haslev
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Sjællandske Medier logo medlemsliste
   Slagelse
   tele og medier
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Skælskør Erhvervsforening logo medlemsliste
   Skælskør
   Andet
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Skel.dk Landinspektører logo medlemsliste
   Slagelse
   Bygge og anlæg
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   Turisme/oplevelse/kultur
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   Transport
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Slagelse Vinkompagni logo medlemsliste
   4200
   Detail
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Smartos Telte – Din lokale festudlejer logo medlemsliste
   Skælskør
   Andet
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Sørby vvs & El-service logo medlemsliste
   slagelse
   Håndværk
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Spar Nord Bank logo medlemsliste
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Image
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Sv. Aa. Nielsen A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Håndværk
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Sydbank A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Tømrer- & Snedkermester Niels Lien ApS logo medlemsliste
   Slagelse
   Håndværk
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   TRELLEBORG GOLFKLUB SLAGELSE logo medlemsliste
   SLAGELSE
   Turisme/oplevelse/kultur
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Tvis Køkkener Slagelse ApS logo medlemsliste
   Slagelse
   Detail
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   VestsjællandsCentret logo medlemsliste
   Slagelse
   Detail
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Vilcon Hotel & Konferencegaard logo medlemsliste
   Slagelse
   Hotel
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Westrup ApS logo medlemsliste
   Slagelse
   Andet
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   XL-BYG Grønvold & Schou A/S logo medlemsliste
   Slagelse
   Detail
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   ZBC logo medlemsliste
   Slagelse
   Uddannelse/erhverv
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   ZTRONG logo medlemsliste
   Slagelse
   Rådgivning
   Image
   60-50 medarbejdere
   Image
   Besøg website
   Image
   Se profil
   Medlemsfordelene
   Lokalt forankret erhvervsnetværk
   Gratis medlem til medlem sparring
   Online markedsføring af din medlemsprofil
   Henvis til din marketing kanaler
   Logo eksponering på hele sler.dk
   Nyhedsbreve der holder dig lokalt ajour
   Send gode tilbud til medlemmerne

   Bliv én ud af 92 i en stærk lokal synergi


   Bliv en del af et stærkt og aktivt erhvervsnetværk, med 92 medlemmer, og støt op om det lokale erhvervsliv.

   Modtag nyt fra slagelse erhvervsråd


   Bliv en del af et stærkt og aktivt erhvervsnetværk,
   og støt op om det lokale erhvervsliv.

   Navn
   Hvilke nyhedsbreve vil du tilmeldes(Påkrævet)
   *Ved at tilmelde mig Nyheder er jeg indforstået med, at Slagelse Erhvervsråd opbevarer min e-mail-adresse til dette formål og ikke udleverer den til andre.
   **Ja, tak, jeg er medlem af Slagelse Erhvervsråd og ønsker at blive en del af Tilbudsbørsen og modtage tilbud.